กิจกรรม ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม๒
วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)-(๔), ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ,รอง ผบก.๑ ,๔ ,๖ ,๗ ,๘ ,๙ และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ช้น๑ อาคาร๑
วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นนทบุรี โดยมีพ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การตอนรับ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด พฐ.จว.นนทบุร
วันที่ ๙ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พฐ.จว.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.หญิง วรัชยา เทียมสุวรรณ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การตอนรับ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด พฐ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ ๙ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ชัยภูมิโดยมี พ.ต.อ.หญิง วิสนีย์ โลขันธ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การตอนรับ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด พฐ.จว.ชัยภูมิ

วันที่ ๘ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รอง ผบช.สพ.ตร. (๒), พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔),พล.ต.ต.วินัย อ่อนสุวรรณากุล ผบก.อก.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว.,พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.พฐก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. เข้าร่วมประชุมบริหารสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ผ่านระบบ Conferecne และระบบ Line Live Video ร่วมกับ ศพฐ. ๑ - ๑๐ และ ศพฐ.จว.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุทัยธานีโดยมี พ.ต.ท.ณรงค์ เชิญทอง นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.อุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การตอนรับ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด พฐ.จว.อุทัยธาน
วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ  ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธนาศักดิ์  ฤทธิเดชไพบูลย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง รองผบช.สพฐ.ตร.(๓) ,พล.ต.ต.ไตรรงค์  ผิวพรรณ ผบก.ทว.  และคณะกรรมการ  ฯ เข้าร่วมประชุมการบริหารการเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

วันนี้ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร.ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ท.ท.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ ๓ ) พฐ.จว.อุตรดิตถิ์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การตอนรับ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด พฐ.จว.อุตรดิตถิ์

วันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ  ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม ศพฐ.5  โดยมี พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ.5 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ให้การตอนรับ
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร.ได้เดินทางไปร่วมงานอุ่นไอรัก ที่บริเวณสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
วันที่ ๑ธ.ค.๖๑ เวลา๐๘.๐๐ น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช.นำข้าราชการตำรวจในสังกัดสตช.ร่วมถวายความจงรักภักดี และปฏิญาณตนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่1)และร่วม ทำกิจกรรมจิตอาสาตามจุดที่ได้รับมอบหมายโดยสพฐ.ตร.ได้รับมอบหมายให้ทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคลอง โอ่งอ่าง (สะพานเหล็ก)
วันที่ (๒๓ พ.ย.61) เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” โดยมี พล.ต.ท.พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว. เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ร้านแสดงกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ สวนลุมพิณีวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ (๙ ต.ค. ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๔ รรท.ผบช.สพฐ.ตร. ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติราชการของ สพฐ.ตร.โดยมี พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมเเสง ผบก.ประจำ บช.ก. รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ,ผู้บังคับการในส่วนกลาง หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ (๒ ต.ค. ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รรท.ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ,กองพิสูจน์หลักฐานกลางและกองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยมีผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 รรท.ผบช.สพฐ.ตร.รับมอบหน้าที่ ผบช.สพฐ.ตร. จาก พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.4 รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมเเสง ผบก.ประจำ บช.ก. รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ผู้บังคับการในส่วนกลาง หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐ และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับส่งหน้าที่ ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.
วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่๔ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ,พล.ต.ต.อำนาจ อินทรประสาท ผู้การประจำ สพฐ.ตร. ,รอง ผบก.พฐก.,หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐ ,รอง ผบก.สฝจ.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๔ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศพฐ.3 โดยมี พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม ผบก.ศพฐ.3 และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.3 อยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีการประชุมรับฟังการปฏิบัติงาน และปัญหาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางแก้ไข และกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบาย สตช.และ สพฐ.ตร.อย่างเคร่งครัด
วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผทค.พิเศษ ตร. รรท.ผบช.สพฐ.ตร. รับมอบหน้าที่ ผบช.สพฐ.ตร. จาก พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ,พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ผู้บังคับการในส่วนกลาง หัวหน้า ศพฐ๑-๑๐ และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับส่งหน้าที่ ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.
วันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. ประธาน,พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร  รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ,พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) พร้อม ผู้บังคับการที่มีที่ตั้งในส่วนกลาง ร่วมพิธีการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และรับรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร ๗ ตร.
วันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ,ผู้บังคับบัญชาที่มีที่ตั้งในส่วนกลาง ,ผู้บังคับบัญชา ศพฐ. ๑-๑๐ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก พร้อมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) เรื่อง ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย
วันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ต.อ.วิรัช ทองไทย นวท.(สบ ๔) หน.พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวท.(สบ๔) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน ๔๐ นาย ณ สถานที่ฝึกอบรม สพฐ.ตร. ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
วันนี้ ๗ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นราธิวาส โดยมี พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.๑๐ พ.ต.อ.เนติธร วัตตธรรม นวท.(สบ๔) พฐ.นราธิวาส ให้การต้อนรับ
วันที่ ๖ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๙(สงขลา) โดยมี พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video conference โดยมี พฐ.ในสังกัดเข้าร่วม ได้สอบถามปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ณ ศพฐ.๙ จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม
วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ประชุมที่ ศพฐ.๓ ,ผู้บังคับการที่มีที่ตั้งในส่วนกลาง และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดย ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ณ ที่ตั้ง
วันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.โสฬส พินิจศักดิ์ ผบก.ทว. พร้อมเจ้าหน้าที่ ทว. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ(AFIS) ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ ผบช.สทส. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม พ.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
วันที่ ๖-๘ ก.พ.๒๕๖๐ พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม ผบก.ศพฐ.๓, พล.ต.ต.โสฬส พินิจศักดิ์ ผบก.ทว และ พล.ต.ต.อัครพล ศรีเสาวลักษณ์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. ร่วมโครงการสัมนาผู้นำหน่วย ระดับ ผบช.หรือเทียบเท่า
วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐ พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว. อาคาร ๗ ตร.
วันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,ผู้บังคับการที่มีที่ตั้งในส่วนกลาง ,ศพฐ.๑-๑๐ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข รรท.ผบช.สพฐ.ตร. ได้ลงนามตกลงทำสัญญาซื้อขายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุน
ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ โครงการ กับ บริษัท เอสอาร์ เทเลคอม (กรุงเทพฯ) จำกัด
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข รอง ผบช.ภ.๒ รรท.ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.รร.นรต.รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ รอง ผบช.ภ.๓ รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร. ผู้บังคับการในส่วนกลาง ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) โดยมีผู้แทนศูนย์ฯ ๑-๑๐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕
วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๙ น. พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข รรท.ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ ของพฐ.จว.ปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรค โดยได้มอบปัจจัยให้แก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ปราจีนบุรี
วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ร่วมงาน " รวมพลังแห่งความภักดี " เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ ลานหน้าอาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข รอง ผบช.ภ.๒ รรท.ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการ
ประชุมศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัดที่มีที่ตั้งในส่วนกลาง และ
ศพฐ.๑-๑๐ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สพฐ.ตร.จัดพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ ผบช.สพฐ.ตร. ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก. และห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่๒๕ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับการในส่วนกลาง ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) โดยมีผู้แทนศูนย์ฯ ๑-๑๐ เข้าร่วมประชุม
วันที่ 19 ส.ค.2559 เวลา 08.30 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร(ระดับหัวหน้าหน่วยงาน)สพฐ.ตร.ประจำเดือนสิงหาคม โดย มีรอง ผบช.สพฐ.ตร. ,ผบก.ฯ ในส่วนกลาง ,ผบก.และรอง ผบก. ศพฐ1-10 เข้าร่วมประชุม
วันที่ 18 ส.ค.59 เวลา 13.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.รัษฏากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.สฝจ.และ นวท.พฐก.ร่วมหารือกับ Mrs.Zuzanna ผู้เชี่ยวชาญจาก INTERPOL มาจัดโครงการฝึกอบรมให้กับ สพฐ.ตร.และประเทศอาเซียนเน้นด้าน DNA,Fingerprint,DVI,Facial Recognition และ Firearms การสร้างหลักสูตรจะเกิดความเป็นมาตรฐานสากลและแลกเปลี่ยนวิชาการ-วิทยากรระดับนานาชาติ
วันที่ 9ส.ค.59 เวลา09.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมผบก.และรอง ผบก.หน.ศพฐ.ในสังกัด สพฐ.ตร.เข้าร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนซ์เรื่องปฏิรูปงานสอบสวนตามนโยบายของ ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,ผู้บังคับการ,รอง ผู้บังคับการ ในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือด้้านการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์หลักฐานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้อง science connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตราฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. 
พร้อม พ.ต.อ.เกษมศักดิ์ หะซะนี รอง ผบก.ศพฐ.3 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุบลราชธานีโดยมี พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูลหน.พฐ.จว.อุบลราชธานีและข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.อุบลราชธานีให้การต้อนรับพร้อมเข้าประชุมรับฟังผลการปฏิบัติหน้าที่. ปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ
วันที่ 21 มิ.ย.59 เวลา08.30น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 บรรยายโดยนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นผู้บรรยาย และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มอบนโยบายการบริหารราชการให้หัวหน้าสถานี ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ เมืองทองธานี
วันที่ 20มิ.ย.59 เวลา13.30น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.ร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนาม และมีพล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.สฝจ.,พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.10,พ.ต.อ.ณฐพล สามเสน รอง ผบก.ศพฐ.1,พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.7 และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานในพิธี ,พร้อมผู้บังคับบัญชาในสังกัดสพฐ.ตร.ร่วมพิธีรายงานตัวและรับมอบนโยบายข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรง ตำแหน่งในสังกัดสพฐ.ตร. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ตร.
วันที่ 9ส.ค.59 เวลา09.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมผบก.และรอง ผบก.หน.ศพฐ.ในสังกัด สพฐ.ตร.เข้าร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนซ์เรื่องปฏิรูปงานสอบสวนตามนโยบายของ ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,ผู้บังคับการ,รอง ผู้บังคับการ ในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือด้้านการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์หลักฐานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้อง science connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตราฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. 
พร้อม พ.ต.อ.เกษมศักดิ์ หะซะนี รอง ผบก.ศพฐ.3 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุบลราชธานีโดยมี พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูลหน.พฐ.จว.อุบลราชธานีและข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.อุบลราชธานีให้การต้อนรับพร้อมเข้าประชุมรับฟังผลการปฏิบัติหน้าที่. ปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ
วันที่ 21 มิ.ย.59 เวลา08.30น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 บรรยายโดยนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นผู้บรรยาย และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มอบนโยบายการบริหารราชการให้หัวหน้าสถานี ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ เมืองทองธานี
วันที่ 20มิ.ย.59 เวลา13.30น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.ร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนาม และมีพล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.สฝจ.,พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.10,พ.ต.อ.ณฐพล สามเสน รอง ผบก.ศพฐ.1,พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.7 และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานในพิธี ,พร้อมผู้บังคับบัญชาในสังกัดสพฐ.ตร.ร่วมพิธีรายงานตัวและรับมอบนโยบายข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรง ตำแหน่งในสังกัดสพฐ.ตร. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ทว. อาคาร 7 ตร.
วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.พร้อมทั้งมอบบัตร
CP Freshmart แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภค
วันที่ 3มิ.ย.59 เวลา09.30น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อม
พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รองผบช.ฯ พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รองผบช.ฯ. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.สฝจ. ร่วมพิธีปิดการอบรม Improving Counter -Terrorism And International Collaboration In Asean Member States มี พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตวัลลภรองผบ.ตร.(ตท) เป็นประธาน โดยตร.เป็นเจ้าภาพร่วมกับตำรวจสากล(Interpol) ณ ห้อง สารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
วันที่ 1 มิ.ย.2559 เวลา 09.00น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,รอง ผบช.สพฐ.ตร.,หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ร่วมงานการสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก เรื่องการรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านมาตรฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบพิสูจน์หลักฐานของประเทศ ระหว่างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ โรงเเรมเซ็นทราศูนย์ราชการเเละคอนเวนชั้นเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันที่ 30พ.ค.59 เวลา16.00น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.อวยชัย นาคะสมบูรณ์ รอง สว.(อก) พฐ.จว.ปราจีนบุรี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุรถชน โดยมีพล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต.ฐิติพงษ์ เศรษฐีสมบัติ ผบก.ศพฐ.2,พล.ต.ต.วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรีและข้าราชการตำรวจร่วมพิธี ณ วัดหลวงปรีชากุล อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี
วันที่ 30พ.ค.59 เวลา09.00น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อม พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รองผบช.,พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รองผบช.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.สฝจ. ร่วมพิธีเปิดการอบรม Improving Counter -Terrorism And International Collaboration In Asean Member States มีพล.ต.อ.วุฒิ ลิปตวัลลภรองผบ.ตร.(ตท)เป็นประธาน โดยตร.เป็นเจ้าภาพร่วมกับตำรวจสากล(Interpol) ณ ห้อง สารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
วันนี้ 24พ.ค.59 เวลา14.00น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการอบรม Improving Counter-Terrorism and International Collaboration in ASEN ขององค์กรตำรวจสากล Interpol โดยมีพล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รองผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิล ผบก.สฝจ.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข,พ.ต.อ.นิธิ บัณฑุวงศ์ รอง ผบก.ศฝจ.และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 พฐก.
วันที่ 24 พ.ค.59 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย อธิบดีกรรมการปกครอง, ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการสาธารณสุข, ผู้อำนวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเชิงเทคนิคด้านติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15
วันที่ 12 พ.ค.59 เวลา 11.41 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์(สบ4)รุ่นที่ 10 และนักวิทยาศาสตร์(สบ2)รุ่นที่ 11 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จว.เพชรบุรี

วันที่ 29เม.ย.59 เวลา11.00น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รองผบก.ศพฐ.6 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมร่วมประชุมพูดคุยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29เม.ย.59 เวลา09.30น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยมศพฐ.6 โดยมี พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.6 และข้าราชการ ศพฐ.6 ให้การต้อนรับ
วันที่ 27 เมษายน59 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมผู้บังคับบัญชาในสังกัด สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับ Mr.Ben King เอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ 22 เม.ย.59 เวลา 08.30น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมผู้บังคับบัญชาในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมประชุมแถลงผลงานรอบ6 เดือน ตร. ณ สโมสรตำรวจ
วันที่ 7 เม.ย.59 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจส่วนกลางในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของไทย
วันที่ 1 เม.ย.59 เวลา13.30 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ศรีสะเกษเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ต.เสรีย์ จันทรประทิน ผบก.ศพฐ.3 ,พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล หน.พฐ.จว.ศรีสะเกษ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ 1เม.ย.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ต.เสรีย์ จันทรประทิน ผบก.ศพฐ.3 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ 31 มี.ค.59 เวลา 09.30น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหาร(ระดับหัวหน้าหน่วยงาน) และการประชุมบริหารสัญจร สพฐ.ตร.ประจำเดือนมีนาคม 2559 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้เเก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นครั้งที่1/2559 รอบ6เดือนแรก ณ ห้องบอลรูม c โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมทั้ง พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และ พล.ต.ต.เสรีย์ จันทรประทิน ผบก.ศพฐ.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ ณ พฐ.จว.กาฬสินธุ์ และ ศพฐ.๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พฐ.จว.กาฬสินธุ์ และรับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมี พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.4 และ พ.ต.ท.หญิง โศภชา สิงห์ทองหน.พฐ.จว.กาฬสินธุ์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร., ผู้บังคับการในส่วนกลาง ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) โดยมีผู้แทนศูนย์ฯ 1-10 เข้าร่วมประชุม
วันที่ 9 มี.ค.2559 พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานเปิดการอบรมพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ผู้บังคับการในสังกัด สพฐ.ตร. หัวหน้าศูนย์ฯ ๑-๑๐ และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมประชุมสัมนาบริหาร (ระดับหัวหน้าหน่วยงาน)และการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๕ ชั้น ๑
วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานฯ โครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน และถ่ายทอดตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ได้ให้การต้อนรับ Mr Rob Clark ตำแหน่ง Head of Defence & Security แผนก UK Trade & Investment Embassy of British เจ้าหน้าที่จากสถานทูตอังกฤษซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือพิสูจน์หลักฐานอังกฤษกับพิสูจน์หลักฐานไทย ณ ห้องประชุม 2
วันที่ ๘ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้มาตรวจเยี่ยมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่โดยมี พล.ต.ต.สันต์ สุขสัจน์ ผบก.ศพฐ.๕ และ พ.ต.ท.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ๓) หน.พฐ.จว.เชียงใหม่ ข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ พร้อมมอบนโยบาย และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ ๗ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประชุมบริหารสัญจร ช่วงบ่าย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
วันที่ ๖ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๕ ที่ปฎิบัติหน้าที่
วันที่ 3ธ.ค.58 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมข้าราชการในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก.
วันที่ 2 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอกผบช.สพฐ.ตร.เข้าชมการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สพฐ.ตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,หน่วยสฝจ.ควบคุมและซักซ้อมการปฏิบัติ ณ ลาน พฐก.
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมชุดปฏิบัติการร่วมปฏิบัติสถานการณ์ฉุกเฉินของ สพฐ.ตร. พร้อมด้วย รอง ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๘ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ซึ่งได้มาศึกษาเยี่ยมชมกิจการของ ตร. ในส่วนของ สพฐ.ตร. โดยได้มีการสาธิตการแสดงการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.
วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.สตร.,พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.,พ.ต.อ.อภิชาต โกญจนาท นวท.(สบ 5)พฐก.ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น10 ศาลอาญากรุงเทพใต้
วันที่ ๙ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะการพูด ณ ห้องประชุม 1 ศปก.สพฐ.ตร.โดย มี อาจารย์ ทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากร
วันที่ 3ธ.ค.58 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมข้าราชการในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก.
วันที่ 2 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอกผบช.สพฐ.ตร.เข้าชมการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สพฐ.ตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,หน่วยสฝจ.ควบคุมและซักซ้อมการปฏิบัติ ณ ลาน พฐก.
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมชุดปฏิบัติการร่วมปฏิบัติสถานการณ์ฉุกเฉินของ สพฐ.ตร. พร้อมด้วย รอง ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๘ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ซึ่งได้มาศึกษาเยี่ยมชมกิจการของ ตร. ในส่วนของ สพฐ.ตร. โดยได้มีการสาธิตการแสดงการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ของ พฐก.
วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.สตร.,พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.,พ.ต.อ.อภิชาต โกญจนาท นวท.(สบ 5)พฐก.ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น10 ศาลอาญากรุงเทพใต้
วันที่ ๙ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะการพูด ณ ห้องประชุม 1 ศปก.สพฐ.ตร.โดย มี อาจารย์ ทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากร
วันที่ ๓-๔ ก.ย.๕๘ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร(ระดับห้วหน้าหน่วยงาน) และการประชุมบริหารสัญจร สพฐ.ตร. ประจำเดือน ก.ย.2558 ณ โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ท จว.ภูเก็ต
วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10 และ ศพฐ.9 ตามลำดับ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ผบก.ศพฐ.10 และ พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รอง ผบก.ศพฐ.9 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมคณะเป็นตัวเเทนข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.รับมอบเสื้อเชิ้ตกีฬา จาก คุณดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริษัท อีซูซุ สงวนไทย สระบุรี เพื่อนำไปมอบเป็นสวัสดิการ และขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงาน ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๘ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหม ท้องที่ สน.ลุมพินี
วันที่ ๓ ส.ค.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของ สพฐ.ตร.ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ อธิวัฒน์ โยอาศรี. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ. กองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นวิทยากร
วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,ผบก.ในส่วนกลาง พร้อมหัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐ และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุม สัมมนาผู้บริหาร(ระดับหัวหน้าหน่วยงาน) และการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศปก.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑
วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๑๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. มอบทุนการศึกษาและประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติปฎิบัติดี่เยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑
วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. รับมอบถุงบรรจุศพ จาก พล.ต.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผบก.นต. ไว้ใช้ในภารกิจกรณีเกิดเหตุการณ์อุบัติภัย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑
วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ (๑๓ ก.ค. ๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพฐ.ตร. กับ คณะสหเวชศาตร์ โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้แทน ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร
วันที่ี้ (๑๓ ก.ค.๕๘) เวลา ๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วม พิธีเปิดอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 11 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) กับศูนย์ฝึกอบรม สพฐ. ปึกเตียน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขอข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๘ เวลา๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผช.ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น๑๙ ศึกษาดูงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร๑ ตร.
วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เข้าร่วมพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ. พร้อมข้าราชการจากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 โดยมี พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.6 และข้่าราชการตำรวจ ศพฐ.6 ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
วันที่ ๗ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก, และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองงาน : หน่วยตรวจ มอก.17020 - 2556 (ISO/IEC 17020:2012) สาขาการตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า โดย เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายหทัย อู่ไทย แก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก, และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑๐ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐานด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธาน ในพิธีรับมอบรถยนต์โครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุเกิน 10 ปี ให้กับตัวแทนหน่วยต่างๆ ภายในบช.สพฐ.ตร. จำนวน 49 คัน พร้อมทั้งให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติในการใช้รถให้แก่หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. และกล่าวอวยพรให้แต่ละหน่วยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงรานต์ ประจำปี 2558 ในโอกาสนี้ สพฐ.ตร.จัดให้มีกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาขึ้นโดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ุ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต. ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว.,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจเข้ารับการรดน้ำขอพร ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าตึก บก.อก.สพฐ.ตร. ซึ่งท่าน ผบช.สพฐ.ตร. ได้อวยพรให้ข้าราชการในสังกัดโดยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบรรดาลให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญและเที่ยวเทศกาลวันสงกรานต์กันด้วยความไม่ประมาท เดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และขอบคุณที่ช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจ สุดท้ายก็ขอให้เดินทางกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ Forensic Science ของประเทศอังกฤษ ที่เดินทางมาขอเข้าพบเรื่อง ความร่วมมือทางด้านการพิสูจน์หลักฐาน ไทย-อังกฤษ ณ ห้องรับรองการต่างประเทศ ชั้น ๙ อาคาร ๑ ตร.  
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก อก สพฐ ตร.,ผบก ทว.,คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองพัสดุ กรมชลประธาน และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม AFIS 4  
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรีี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองพัสดุ ชลประทานเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการบริหารงานพัสดุและความเสี่ยงข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านพัสดุแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช สพฐ ตร, พล.ต.ต. ทัตธงสักก์ ภูพันธัชสีห์ ผบก.ทว. , พล.ต.ต. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ.ตร. โดย พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 25 ชั้น 13 ทว.  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร. , ผบก.อก.สพฐ.ตร. ,ผบก.ทว. พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ในการประชุมโครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.  
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. สพฐ.ตร.จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และรอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด รอง ผบก. ผกก.ลงมาในส่วนกลาง รับฟังบรรยายธรรมจาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา ผบ.ตร./อนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างฯ เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ และข้าราชการตำรวจ พฐก.และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๗ ประชุมเรื่องการตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีฆ่าข่มขืน กระทำชำเรา โดยใช้กำลังประทุษร้ายและชิงทรัพย์ผู้อื่นในเคหสถานในเวลากลางคืน เกิดเหตุต่อเนื่อง ๑๐ คดี ในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม, จ.สมุทรสาคร ,จ.นครปฐม 
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช. สพฐ.ตร., พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช สพฐ ตร, พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ ตร, ผบก.พฐก, ผบก.ประจำ สพฐ.ตร. ได้ให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับรับตำแหน่งใหม่ รายงานตัว ณ ห้องปรระชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัดสพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. พร้อมผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับโครงสร้างกองพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ณ ห้องประชุม บก.อก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๑๕ น. สพฐ.ตร. ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค ๔) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สานสัมพันธ์สื่อมวลชน" และมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รองผบช.สพฐ.ตร,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ. ตร. ,พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก อก.สพฐ ตร,และข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ ลานกิจกรรม พฐก. โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร และร่วมจับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน ๖๐ คน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รองผบช.สพฐ.ตร,พล.ต.ต.ทัตธงสักกิ์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว. ,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.,พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบก.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนส์ มอบนโยบายกับข้าราชการภายในหน่วย สพฐ.ตร ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เจริญศรี รอง.ผบก.สยศ.ตร ร่วมบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียนปี 2558 กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช สพฐ ตร พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช สพฐ ตร ,พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช สพฐ ตร, พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก อก.สพฐ ตร, ผบก ทว. ,ผบก สฝจ, และข้าราชการตำรวจระดับ ผกก ขึ้นไป ร่วมประชุม ศปก สพฐ ตร ครั้งที่ 103/2557 ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล Video conference กับผู้แทนของ ศพฐ.๑-๑๐ ณ ห้องประชุม ศปก สพฐ ตร
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้มาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๙ โดยมี พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รอง ผบก.ศพฐ.๙ และข้าราชการในสังกัด ศพฐ.๙ ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังปัญหา ในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะผู้บังคับบัชชา เดินตรวจเยี่ยม ศพฐ.๑๐ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ผบก.ศพฐ.๑๐ และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจ และรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องให้ทราบ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชตำรวจที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต,รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบก ประจำ สพฐ.ตร,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.สพฐ.ตร.และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ที่ลานอเนกประสงค์ พฐก.
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอกผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561) โดยสำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด โดยมีข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าหน่วยร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฎิบัติการและการประชุมบริหารสัญจร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 6 วันที่ 16-17 พ.ย.2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จว.ขอนแก่น โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.3 และ 4 เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจราชการและมอบ นโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.7รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะตรวจราชการมาตรวจราชการและมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจในส่วนของ ศพฐ.7 โดยมี พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร
รอง ผบก.ศพฐ.7และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา ที่ห้องประชุมชั้น3 ศพฐ.7
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะตรวจราชการ มาตรวจราชการและมอบนโยบายให้ข้าราชการในส่วนของ พฐ.จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.สพฐ.7และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา ที่ห้องประชุมชั้น 2 พฐ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะตรวจราชการ มาตรวจราชการและมอบนโยบายให้ข้าราชการในส่วนของ พฐ.จว.อ่างทองโดยมี พ.ต.อ.ณฐพล สามเสน รอง ผบก.ศพฐ.1 และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา ที่ห้องประชุมชั้น 2 พฐ.จว.อ่างทอง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะตรวจราชการ และมอบนโยบายให้ข้าราชการในส่วนของ พฐ.จว.อยุธยา โดยมี พ.ต.อ.ณฐพล สามเสน รอง ผบก.ศพฐ.1 และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา ที่ห้องประชุมชั้น 2 พฐ.จว.อยุธยา
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบังคับการอำนวยการ สำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ เวลา ๑๓.๓๐ น. และในเวลา ๑๕.๓๐ น.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และผู้เเทนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ รรท.ผช.ผบ.ตร.(ปป ๒๓)เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก. และห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.(ปป ๑) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก. และห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ให้การต้อนรับ
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยมกองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และผู้เเทนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. สพฐ.ตร.จัดพิธีรับมอบและส่งมอบหน้าที่ ผบช.สพฐ.ตร. ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์