กิจกรรม ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ สพฐ.ตร.(ปึกเตียน) จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรง รอง ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร.ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจในการทำหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาต่อไป
วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑)-(๔),ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ,ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก.,ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก.-ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว.เข้าประชุมเฝ้าฟัง ผ่านระบบ Zoom
วันที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้ประชุมมอบนโยบาย สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในปี ๒๕๖๔ และแนวทางในการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๕ โดยมี พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร.และข้าราชการระดับ รอง ผบก.-รอง ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ผบช.สพฐ.ตร. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมสักการะ
วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ให้กับ พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.๒ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบช.สพฐ.ตร. ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดระดับ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ ผบก. ทุกนายในสังกัด รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาระดับ บช. และ บก. ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ทั้งนี้ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมพีธีฯ ผ่านระบบ video conference และ พฐ.จว. ทั้ง ๖๖ แห่ง ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบ Gin conference


 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์