q
                                             

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์

ตำแหน่ง  : รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ที่อยู่ : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์   เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์