q
                                             


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส
ตำแหน่ง  :  ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร.

ที่อยู่ :  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์  เเขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๒


 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์