ชมเชยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศพฐ.๓ ร่วมคลี่คลายคดี
             ด้วยได้มีหนังสือจาก สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ ที่ ๐๐๑๘.(ศก).(๒๗)๓/๓๐๖๘ ลง ๒๘ พ.ย.๒๕๕๙ เรื่องขอบคุณและชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจใน
             ในสังกัด ศพฐ.๓ กรณีใช้ความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฎิบัติหน้าที่จนสามารถเชื่อมโยงและยืนยันตัวผู้กระทำความผิดได้ในความผิดฐานลักทรัพย์

             ทาง สพฐ.ตร.จึงขอชมเชยข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๓ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานทั้ง ๔ นาย ดังนี้
             ๑.พ.ต.ท.หญิง กาญจนา เเสวงศรี นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.อุบลราชธานี
             ๒.พ.ต.ท.หญิง ปิยาภรณ์ไชยพรรค นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.ศรีสะเกษ
             ๓.ด.ต.จิตกร กันยา ผบ.หมู่ พฐ.จว.ศรีสะเกษ
             ๔.ด.ต.ศรัณยพงศ์ ดันชจันทร์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ศรีสะเกษ
             
 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์