โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ นำส่ง และฝากเงินในระบบ GFMIS

1. คู่มือการบันทึกรายการรบเงิน นำเงินส่งคลังและโอนเงินให้ส่วนกลางในระบบ GFMIS
   
2. คู่มือการปฏิบัติงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำหรับการตรวจสอบประวัตอาชญากรรม

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์