ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.

                 
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
ผู้ชมเชย  สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

             
ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย

 
   เจ้าหน้าที่งานสเก็ตซ์ภาพ พฐ.จว.ลพบุรี

*** รายละเอียด ***
เจ้าหน้าที่งานสเก็ตซ์ภาพ พฐ.จว.ลพบุรี สเก็ตซ์ภาพคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ของ น.ส.มะลิวัลย์ เงินกลม ได้เหมือนกับคนร้ายจนสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้
                                                                                     
 


ผู้ชมเชย พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ
            
                 ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย
     
   พ.ต.อ.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบก.อก.ศพฐ.๑
      

*** รายละเอียด ***
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.๑ ในคดีฆ่ารัดคอ น.ส.รวีวรรณ พวงทอง อายุ ๒๐ ปี ซึ่งเสียชีวิตภายในหอพัก บี.เอ็ม.บี อพาร์ทเมนต์ ซึ่งจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.๑ ประกอบกับการพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศพฐ.๑ ทำให้สามารถ
จับกุมตัวคนร้ายได้
ผู้ชมเชย นางสาว พรรณวิภา คารวะกุล
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายฯ สำนักงานสรรพากร ภาค๖


          
                                     ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย


                   พ.ต.ท.สมหมาย โชติกะนาวิน นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๗
                 

*** รายละเอียด ***
ดำเนินการสืบหา สร้อยคอทองคำพร้อมจี้ทองคำ ของ น.ส.พรรณวิภา คารวะกุล ซึ่งได้ทำหล่นในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ได้ อ.เมือง
จว.นครปฐมได้

ผู้ชมเชย ภ.จว.เพชรบุรี

          
ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย
         
๑.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
พ.ต.อ. หญิง ชลัฐธร ธีระทองคำ นวท.(สบ ๔)ฯ
พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ
นวท.(สบ ๔)ฯ
พ.ต.อ.รชต งามสงวน นวท.(สบ ๔)ฯ
พ.ต.อ.อดิชัย กัณหา นวท.(สบ ๔)ฯ

๒.พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี
พ.ต.ท.หญิง เอกจิตรา มีไชยธร นวท.(สบ ๓)
พ.ต.ต.หญิง นิลรัตน์ นาคสุวรรณ นวท.(สบ ๒)
ร.ต.อ.สันติ ถิ่นวงษ์ม่อม นวท.(สบ ๑)
ด.ต.หญิง ปราณี จันอักษร ผบ.หมู่ฯเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ          

*** รายละเอียด ***
ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสอบสวน สภ.ท่าไม้รวก เพื่อหาพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนดำเนินคดีกรณีการหายตัวไปของ
นาย สามารถ นุ่มจุ้ย และ น.ส. อรษา เกิดทรัพย์ ซึ่งทำให้พบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ได้แก่ อาวุธปืน และซากโครงกระดูก
เพื่อประกอบสำนวนคดีให้พนักงานส่งฟ้องศาลต่อไป
                            
ผู้ชมเชย พ.ต.อ.วิโรจน์ วชิรัคกุล
ผกก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่


             
                         ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย

๓.กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส นวท.(สบ ๔)ฯ
พ.ต.ท.สมหมาย โชติกะนาวิน นวท.(สบ ๓)ฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๗

๔.กลุ่มงานตรวจอาวุธและเครื่องกระสุนปืน
พ.ต.ต.วุฒิศักดิ์ ศรีบุญราษฎร์
นวท.(สบ ๒)ฯ
ด.ต.สุขสันต์ พวงสมบัติ ผบ.หมู่.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจอาวุธและเครื่อง
กระสุนปืน
           

*** รายละเอียด ***
ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสอบสวน สภ.ท่าไม้รวก เพื่อหาพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนดำเนินคดีกรณีการหายตัวไปของ
นาย สามารถ นุ่มจุ้ย และ น.ส. อรษา เกิดทรัพย์ ซึ่งทำให้พบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ได้แก่ อาวุธปืน และซากโครงกระดูก
เพื่อประกอบสำนวนคดีให้พนักงานส่งฟ้องศาลต่อไป         


       ขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกท่าน ที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชน


เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์