เลขที่ ๑๙/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานผู้ชำนาญการ
เลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บเอกสาร ๒ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต
เลขที่ ๑๗/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บเอกสาร ๒ ชั้น ขนาด ๔ ฟุต
เลขที่ ๑๖/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บเอกสาร ๒ ชั้น ขนาด ๓ ฟุต
เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต
เลขที่ ๑๔/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต
เลขที่ ๑๓/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ฟุต
เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้ล็อคเกอร์ ๑๒ ช่อง
เลขที่ ๑๑/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้ล็อคเกอร์ ๖ ช่อง
เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้ล็อคเกอร์ ๓ บาน
เลขที่ ๙/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้ล็อคเกอร์ ๒ บาน
เลขที่ ๘/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแบบฟอร์มแบบ ๑๕ ลิ้นชัก
เลขที่ ๗/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแบบฟอร์มแบบ ๑๐ ลิ้นชัก
เลขที่ ๖/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บเอกสารแบบ ๕ ลิ้นชัก
เลขที่ ๕/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก
เลขที่ ๔/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บเอกสารแบบ ๓ ลิ้นชัก
เลขที่ ๓/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ ลิ้นชัก
เลขที่ ๒/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เลขที่ ๑/๒๕๕๙ อนุมัติ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
เลขที่ ๖/๒๕๕๘ อนุมัติ ๒๕ ก.ย.๒๕๕๘ คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เลขที่ ๕/๒๕๕๘ อนุมัติ ๒๕ ก.ย.๒๕๕๘ คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เลขที่ ๙/๒๕๕๘ อนุมัติ ๑๘ ธ.ค.๒๕๕๘ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์บัตรคิว
เลขที่ ๗/๒๕๕๘ อนุมัติ ๒๘ ก.ย.๒๕๕๘ คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์
เลขที่ ๘/๒๕๕๘ อนุมัติ ๒๘ ก.ย.๒๕๕๘ คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
เลขที่ ๙/๒๕๕๘ อนุมัติ ๑๘ ธ.ค.๒๕๕๘ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องพิมพ์บัตรคิว
เลขที่ ๗/๒๕๕๗ อนุมัติ ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๗ คุณลักษณะเฉพาะ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
เลขที่ ๖/๒๕๕๗ อนุมัติ ๒๖ พ.ค.๒๕๕๗ คุณลักษณะเฉพาะ ชุดประชุมทางไกล Video Conference สำหรับห้องอบรมสัมมนา
เลขที่ ๕/๒๕๕๗ อนุมัติ ๒๖ พ.ค.๒๕๕๗ คุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับห้องอบรมสัมมนา
เลขที่ ๔/๒๕๕๗ อนุมัติ ๒๖ พ.ค.๒๕๕๗ คุณลักษณะเฉพาะ เสื้อกั๊กแบบสวมทับสำหรับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในสถานที่เกิด
เลขที่ ๒/๒๕๕๖ อนุมัติ ๒๙ มี.ค.๒๕๕๖ คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
เลขที่ ๑/๒๕๕๗ อนุมัติ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๗ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Live Scan)
เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ อนุมัติ ๒๓ ส.ค.๒๕๕๔ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องยกรถยนต์แบบ ๔ เสา ขนาด ๔ ตัน
  กลับ
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์