คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๑
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๕๑ ชุดอุปกรณ์ตรวจยาเสพติด ชนิด TLC
๔/๒๕๕๑ เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์และยาพิษด้วยเครื่อง HPLC-MS
๖/๒๕๕๑ กล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์
๗/๒๕๕๑ เครื่องลอกลายฝุ่น
๘/๒๕๕๑ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
๙/๒๕๕๑ เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร
๑๐/๒๕๕๑ กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ ชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑๑/๒๕๕๑ โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำกลุ่มงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ระยะที่ ๑
๑๕/๒๕๕๑ เครื่องมือสำหรับตรวจทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์
๑๗/๒๕๕๑ กล้อง Stereo Microscope ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๗๐ เท่า ชนิดบันทึกภาพได้
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์