คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๕๙ เครื่องทำความร้อนแบบแห้ง แบบเขย่า
๒/๒๕๕๙ เครื่องถอดลูกกระสุนปืน
๓/๒๕๕๙ โต๊ะตั้งปากกายิงปืน
๔/๒๕๕๙ กระเป๋าอุปกรณ์เครื่องมือบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
๕/๒๕๕๙ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
๖/๒๕๕๙ เครื่องขัดผิวโลหะ
๗/๒๕๕๙ เครื่องจับเท็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๘/๒๕๕๙ เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา (X-Ray Fluorescence Spectrometer Handheld)
๙/๒๕๕๙ เครื่องคนสาร (Hotplate Magnetic Stirrer)
๑๐/๒๕๕๙ เครื่องดูดจ่ายสารเคมี
๑๑/๒๕๕๙ เตารีดแบบควบคุมอุณหภูมิได้
๑๒/๒๕๕๙ อ่างควบคุมอุณหภูมิ
๑๓/๒๕๕๙ เครื่องดูดไอสารเคมีแบบเคลื่อนที่
๑๔/๒๕๕๙ เครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝง
๑๕/๒๕๕๙ เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร (แก้ไขเพิ่มเติม ก.ย. ๕๙)
๑๖/๒๕๕๙ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
๑๗/๒๕๕๙ เครื่องฟอกอากาศ
๑๘/๒๕๕๙ กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล
๑๙/๒๕๕๙ อัพเกรดและต่ออายุชุดโปรแกรมสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (EnCase)
๒๐/๒๕๕๙ อัพเกรดและต่ออายุชุดโปรแกรมสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (FTK)
๒๑/๒๕๕๙ ชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellebrite
๒๒/๒๕๕๙ ชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ XRY
๒๓/๒๕๕๙ ชุดโปรแกรมสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์
๒๔/๒๕๕๙ ชุดโปรแกรมและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ OSX และ iOS
๒๕/๒๕๕๙ เครื่องออสซิลโลสโคปสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๒๖/๒๕๕๙ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพวัตถุพยานคอมพิวเตอร์
๒๗/๒๕๕๙ เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์
๒๘/๒๕๕๙ ชุดตรวจพิสูจน์สำหรับการกู้คืนข้อมูลจากพยานหลักฐานดิจิตัล
๒๙/๒๕๕๙ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์
๓๐/๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ (ศอป.)
๓๑/๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
๓๒/๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
๓๓/๒๕๕๙ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตัดเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยลำแสงเลเซอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Laser Microsiddection)

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์