ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ
ผบช.สพฐ.ตร.
 
  พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์
ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)
พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)
พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)
พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส
ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร.


 
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์