วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงรานต์ ประจำปี 2558 ในโอกาสนี้ สพฐ.ตร.จัดให้มีกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาขึ้นโดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ุ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต. ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว.,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจเข้ารับการรดน้ำขอพร ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าตึก บก.อก.สพฐ.ตร. ซึ่งท่าน ผบช.สพฐ.ตร. ได้อวยพรให้ข้าราชการในสังกัดโดยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบรรดาลให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญและเที่ยวเทศกาลวันสงกรานต์กันด้วยความไม่ประมาท เดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และขอบคุณที่ช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจ สุดท้ายก็ขอให้เดินทางกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ Forensic Science ของประเทศอังกฤษ ที่เดินทางมาขอเข้าพบเรื่อง ความร่วมมือทางด้านการพิสูจน์หลักฐาน ไทย-อังกฤษ ณ ห้องรับรองการต่างประเทศ ชั้น ๙ อาคาร ๑ ตร.  
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก อก สพฐ ตร.,ผบก ทว.,คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองพัสดุ กรมชลประธาน และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม AFIS 4  
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรีี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองพัสดุ ชลประทานเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการบริหารงานพัสดุและความเสี่ยงข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านพัสดุแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช สพฐ ตร, พล.ต.ต. ทัตธงสักก์ ภูพันธัชสีห์ ผบก.ทว. , พล.ต.ต. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ.ตร. โดย พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 25 ชั้น 13 ทว.  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร. , ผบก.อก.สพฐ.ตร. ,ผบก.ทว. พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ในการประชุมโครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.  
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. สพฐ.ตร.จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และรอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด รอง ผบก. ผกก.ลงมาในส่วนกลาง รับฟังบรรยายธรรมจาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา ผบ.ตร./อนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างฯ เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ และข้าราชการตำรวจ พฐก.และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๗ ประชุมเรื่องการตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีฆ่าข่มขืน กระทำชำเรา โดยใช้กำลังประทุษร้ายและชิงทรัพย์ผู้อื่นในเคหสถานในเวลากลางคืน เกิดเหตุต่อเนื่อง ๑๐ คดี ในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม, จ.สมุทรสาคร ,จ.นครปฐม 

วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. , พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับ ศพฐ.1-10 เรื่องการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.  
วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๔๕ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานปิดพิธีโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.เสน่ห์ อรุณพันธ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. รองประธานคณะกรรมการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ วท.บ.สาขาต่างๆ ตรวจดูความเรียบร้อนการรายงานตัวของผู้มีวุฒิ วท.บ. สาขาต่างๆ ที่ผ่านสอบข้อเขียน จำนวน 50 นาย ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 25 ชั้น13 ทว.
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อำนวยการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็น
ประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference โดยมี
หัวหน้าศูนย์ ๑-๑๐ เข้า่ร่วมประชุม
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นวท.(สบ ๒) รุ่นที่ ๑๐ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน จ.เพชรบุรี

วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๔ จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด วัดป่าอดุลยาราม ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น.ได้จัดกิจกรรม รดน้ำอวยพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เสร็จพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ...  
วันที่ ๓ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.๖ ได้ร่วมออกรายการ "บอกข่าวเล่าเรื่อง" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) จังหวัดพิษณุโลก โดยนำเสนอภารกิจหน้าที่ของ สพฐ.ตร. และการแนะนำหน่วยงาน ศพฐ.๖ โครงการพัฒนาหน่วยงานที่ทำไปแล้วและกำลังดำเนินงาน โครงการที่จำทำต่อไปในอนาคต ...  
วันที่ ๑ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. นำข้าราชการตำรวจ สังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ บริเวณด้านหน้า บก.อก.สพฐ.ตร.  
วันที่ ๑ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. "ข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. "บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย  
วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโทมัสอาร์.แวนเด็นบริค (Thomas R.Vandenbrink) ผู้ช่วยทูตด้านความมั่นคงทางการทูต, Mr.William J.D'Urso Program Officer Assessments Reviews & Evaluations, Mr.Thomas Evans รอง ผอ.ช่วยเหลือการก่อการร้ายวอชิงตันดีซี,Mrs.Deborah Hooker และ Mr.Larry Jorden คณะ...  
วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๘ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. ทว.ศพฐ.4 สนับสนุนภาระกิจ พิมพ์มือนักเรียนนายสิบที่ ศฝร.ภ4 ในวันที่ 28-29 มี.ค.58  
วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ บรม ศรีสุข อัยการอาวุโส อดีตคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการจัดทำและบริหารสัญญา แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ  
วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศพฐ.10 จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๐ และการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ (DNA)/ ลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ่ามือ และสันมือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อรองรับระบบ FIDS (Forensic Integrated Database System) รุ่นที่ ๓  
วันจันทร์ที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. นางศศิมา ราชานนท์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ  
วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ.ตร. โดย คุณ แองเจลล่า จาก ประเทศ ฟิลิปปินส์ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ๓ พฐก. 
วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพฐ.ตร. ร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลจาก รพ.ตร. ดำเนินการตรวจร่างกายบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ วท.บ.สาขาต่างๆ ผู้ผ่านสอบแข่งขันฯ จำนวน ๔๕ คน โดยภาคเช้าทำการตรวจร่างกาย และต่อด้วยทดสอบทางจิตเวช  
วันจันทร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ อาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๔ คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ พฐก. 
วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย(เอเอฟพี) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศพฐ.๑๐ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ผบก.ศพฐ.๑๐ ให้การต้อนรับ 
วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตามมาตรฐาน ISO 17020 และการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ (DNA)/ ลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐นิ้ว ฝ่ามือ และสันมือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. รอง ผบก.ศพฐ.๔ และ พ.ต.ต.หญิงพูนทรัพย์ พิพิธหิรัญการ เข้าร่วมประชุมกับ ภ.จว.ขอนแก่น เรื่องการตรวจสอบ พลม.ผู้ต้องหา  
วันที่ ๑๙ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.๖ เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในระดับเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดน(BLO) ณ เฮือนคำฟ้ากอล์ฟรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
วันที่ ๒๓-๒๖ มี.ค.๕๘ ข้าราชการในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน ๑๑ นาย ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือตรวจวัดรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้าและร่วมพิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๑ มี.ค.๕๘ ร.ต.อ.รัฐวิทย์ วันเพ็ญศรี สว.ศขบ.สพฐ.ตร.พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์และประสานระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุระเบิด กับหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานและEOD จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง ศพฐ.๒ และกลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.ตชด.๑๑  

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เลิกใช้กฎอัยการศึก และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ
ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๖
ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาธรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๒ เม.ย. สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้านราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ รายชื่อบุคลกรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ปริญญาโท)
ประกาศ รายชื่อบุคลกรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ปริญญาเอก)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคล
ภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗

- สาย สพฐ.๕
- สาย สพฐ.๖
- สาย สพฐ.๗
- สาย สพฐ.๘
- สาย สพฐ.๙
- สาย สพฐ.๑๐
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัคร และสอบ
แข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา(DNA) พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนางาน ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และDNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ สารเคมี และสารเคมีที่ใช้ทำวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC พฐก.จำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นใช้ในราชการ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา(ครั้งที่๒) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ทว.สพฐ.ตร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบปลอกประสุนและลูกกระสุนจำนวน ๓ เครื่อง ครั้งที่๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวิทยาการเขต 44 พร้อมที่พัก พร้อมส่วนประกอบ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง ครั้งที่ ๒
ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง ครั้งที่๒

คำสั่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.-ผกก.
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.สพฐ.ตร. , ทว. และ ศพฐ.๓ ประจำปี ๒๕๕๗  
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ , ๓๐/๒๕๕๗ และ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๔๙ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธาณูปโภค
หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๐๔.๑/ว ๔๘ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ
ประมาณภาครัฐ

หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๔๕ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา ค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๙๙๖ ลง ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พใศใ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗ ลง ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัตตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
หนังสือ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๗๖๖๓ ลง ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัตตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
รายงานสถานภาพ ภาพรมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.
กำชับการปฏิบัติและให้หามาตรการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสด
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปรามปรามการค้ามนุษย์
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนที่นำทางของหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๘๓๓ ลง ๕พ.ย.๕๗ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สพฐ.ตร.(ยกเว้นงบลงทุน)
กระบวนทัศน์แนวทางของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๗/ว๗๔ ลง ๔ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๘๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๖/ว๑ ลง ๖ ต.ค. ๕๗

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ตร.
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สพฐ.ตร.
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ภาคผนวก 1 แบบรายงานลักษณะสำคัญองค์กร แผนพัฒนาองค์การ.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสพฐ.ตร.
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวที่ ๑.๑.๑-๑.๑.๔ และ ๖
ร่าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ ตร.

เว็บไซต์เเนะนำ

   

   

   

     

รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน


ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์