วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอกผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561) โดยสำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด โดยมีข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าหน่วยร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฎิบัติการและการประชุมบริหารสัญจร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 6 วันที่ 16-17 พ.ย.2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จว.ขอนแก่น โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.3 และ 4 เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจราชการและมอบ นโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.7รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะตรวจราชการมาตรวจราชการและมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจในส่วนของ ศพฐ.7 โดยมี พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร
รอง ผบก.ศพฐ.7และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา ที่ห้องประชุมชั้น3 ศพฐ.7
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะตรวจราชการ มาตรวจราชการและมอบนโยบายให้ข้าราชการในส่วนของ พฐ.จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.สพฐ.7และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา ที่ห้องประชุมชั้น 2 พฐ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะตรวจราชการ มาตรวจราชการและมอบนโยบายให้ข้าราชการในส่วนของ พฐ.จว.อ่างทองโดยมี พ.ต.อ.ณฐพล สามเสน รอง ผบก.ศพฐ.1 และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา ที่ห้องประชุมชั้น 2 พฐ.จว.อ่างทอง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รอง ผบช.ภ.7 รรท.ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะตรวจราชการ และมอบนโยบายให้ข้าราชการในส่วนของ พฐ.จว.อยุธยา โดยมี พ.ต.อ.ณฐพล สามเสน รอง ผบก.ศพฐ.1 และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา ที่ห้องประชุมชั้น 2 พฐ.จว.อยุธยา
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบังคับการอำนวยการ สำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ เวลา ๑๓.๓๐ น. และในเวลา ๑๕.๓๐ น.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และผู้เเทนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ รรท.ผช.ผบ.ตร.(ปป ๒๓)เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก. และห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.(ปป ๑) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก. และห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ให้การต้อนรับ
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยมกองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รรท.ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และผู้เเทนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. สพฐ.ตร.จัดพิธีรับมอบและส่งมอบหน้าที่ ผบช.สพฐ.ตร. ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ อาคาร ๒๕ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.ให้การตรวจเยี่ยม ศพฐ.10 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร(ระดับหัวหน้าหน่วยงาน)และการประชุมบริหารสัญจรของ สพฐ.ตร. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จว.เชียงใหม่
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๙ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.กับศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.ตร. ปึกเตียน จว.เพชรบุรี

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานในสังกัด ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗เวลา ๙.๐๐น.พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร.ปรท.ผบช.สพฐ.ตร.และคณะ
ทีมงานบก.อก.สพฐ.ตร.ร่วมประชุมคณะกรรมการและติดตามผลการใ้ช้่ี จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558ของตร.
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และผู้เเทนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมศปก.สพฐ.ตร.กับ
หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ที่ห้องประชุม๑ พฐก.
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก., พล.ต.ต.ยงยุทธ กิจรักษา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้องปรุะชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๕ น.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีทำลายอาวุธปืน
ของกลาง ที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ โรงหลอมบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โดยมี พล.ต.อ.วัชระ ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เข้าร่วม
พิธี
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร. ที่ห้องปรุะชุม ศปก.สพฐ.
ตร.

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.เป็นประธานในพิธีการอบรมจริยธรรมข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ณ ห้องประชุมรพี ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รรท.ผบก.อก.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธี
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการตำรวจ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ อาคาร ๒๕ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ,หน.กลุ่มงานต่างๆ และข้าราชการในสังกัด พฐก.ให้การต้อนรับ นวท.สบ. 1 ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ พฐก. โดยการแนะนำตัวและทำความรู้จักกับ ผู้บังคับบัญชาของตน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะตรวจราชการของจเรตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.สุรศักดิ์ จึงสง่า ผบก.กต.๑๐ จต. ทำการตรวจราชการ การฝึกวิชาการฝึกสำหรับตำรวจ ณ ลานอเนกประสงค์ พฐก. และการปฎิบัติในระบบ EIS และตรวจแฟ้มเอกสาร ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลร่วมกับหน่วยงานที่มีที่ตั้ง
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สนามฟุตซอล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.เข้ารับการอบรมตามโครงการระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (F-Net) ระยะที่ ๓ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) ชั้น ๒ อาคาร ๑๙ ตร. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ (TOOL MASK)
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตำรวจ DNA ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA จำนวน 1 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่อง
ชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑๐ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวย สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ ๖๒ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph ๑๐ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑๐ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ ๖๒ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ตรวจยาเสพติดชนิด TLC
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวียงแรงสูง จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.ตร.
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม
และระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัติโนมัติ (AFIS)
ประกาศ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่
ราชการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.policeadmission.org
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.-ผกก.(แก้ไข)
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.-ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง สว.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2557 สําหรับผลการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556
พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๕
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่ง รอง ผบก. และ ผบก.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.สพฐ.ตร. , ทว. และ ศพฐ.๓ ประจำปี ๒๕๕๗  
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ , ๓๐/๒๕๕๗ และ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

นโยบายการบริหารราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนที่นำทางของหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๘๓๓ ลง ๕พ.ย.๕๗ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สพฐ.ตร.(ยกเว้นงบลงทุน)
กระบวนทัศน์แนวทางของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๗/ว๗๔ ลง ๔ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๘๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๖/ว๑ ลง ๖ ต.ค. ๕๗
เเนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๙๙๗ ลง ๑๑ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว๖๙ ลง ๓๐ ก.ย. ๕๗
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว๗๖ ลง ๖ ต.ค. ๕๗
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๕๐๗๕ ลง ๙ ต.ค. ๕๗ ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕/๕๗๕ ลง ๘ ต.ค. ๕๗
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ สพฐ.ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๕๕๓ ลง ๑๕ ต.ค. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เเนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว ๗๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ปี ๒๕๕๗
นโยบายการบริหารราชการ สพฐ.ตร. ปี ๒๕๕๗
แนวทางการปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายและส่งรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินเดือน
มาตรการป้องกันการทุจริตทางด้านการเงิน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สพฐ.ตร.
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ภาคผนวก 1 แบบรายงานลักษณะสำคัญองค์กร แผนพัฒนาองค์การ.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสพฐ.ตร.
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวที่ ๑.๑.๑-๑.๑.๔ และ ๖
ร่าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ ตร.


เว็บไซต์เเนะนำ

   

   

   

     

รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน


ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์