วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. สพฐ.ตร.จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และรอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด รอง ผบก. ผกก.ลงมาในส่วนกลาง รับฟังบรรยายธรรมจาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา ผบ.ตร./อนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างฯ เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ และข้าราชการตำรวจ พฐก.และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๗ ประชุมเรื่องการตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีฆ่าข่มขืน กระทำชำเรา โดยใช้กำลังประทุษร้ายและชิงทรัพย์ผู้อื่นในเคหสถานในเวลากลางคืน เกิดเหตุต่อเนื่อง ๑๐ คดี ในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม, จ.สมุทรสาคร ,จ.นครปฐม 
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช. สพฐ.ตร., พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช สพฐ ตร, พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ ตร, ผบก.พฐก, ผบก.ประจำ สพฐ.ตร. ได้ให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับรับตำแหน่งใหม่ รายงานตัว ณ ห้องปรระชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัดสพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. พร้อมผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับโครงสร้างกองพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ณ ห้องประชุม บก.อก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๑๕ น. สพฐ.ตร. ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค ๔) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สานสัมพันธ์สื่อมวลชน" และมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รองผบช.สพฐ.ตร,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ. ตร. ,พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก อก.สพฐ ตร,และข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ ลานกิจกรรม พฐก. โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร และร่วมจับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน ๖๐ คน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รองผบช.สพฐ.ตร,พล.ต.ต.ทัตธงสักกิ์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว. ,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.,พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบก.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนส์ มอบนโยบายกับข้าราชการภายในหน่วย สพฐ.ตร ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เจริญศรี รอง.ผบก.สยศ.ตร ร่วมบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียนปี 2558 กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช สพฐ ตร พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช สพฐ ตร ,พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช สพฐ ตร, พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก อก.สพฐ ตร, ผบก ทว. ,ผบก สฝจ, และข้าราชการตำรวจระดับ ผกก ขึ้นไป ร่วมประชุม ศปก สพฐ ตร ครั้งที่ 103/2557 ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล Video conference กับผู้แทนของ ศพฐ.๑-๑๐ ณ ห้องประชุม ศปก สพฐ ตร
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้มาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๙ โดยมี พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รอง ผบก.ศพฐ.๙ และข้าราชการในสังกัด ศพฐ.๙ ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังปัญหา ในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะผู้บังคับบัชชา เดินตรวจเยี่ยม ศพฐ.๑๐ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ผบก.ศพฐ.๑๐ และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจ และรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องให้ทราบ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชตำรวจที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต,รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบก ประจำ สพฐ.ตร,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ.สพฐ.ตร.และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ที่ลานอเนกประสงค์ พฐก.
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอกผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561) โดยสำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด โดยมีข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าหน่วยร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฎิบัติการและการประชุมบริหารสัญจร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 6 วันที่ 16-17 พ.ย.2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จว.ขอนแก่น โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.3 และ 4 เข้าร่วมประชุม

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อำนวยการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็น
ประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference โดยมี
หัวหน้าศูนย์ ๑-๑๐ เข้า่ร่วมประชุม
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นวท.(สบ ๒) รุ่นที่ ๑๐ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน จ.เพชรบุรี
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อความมีมาตรฐานรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีข้าราชการตำรวจ (นวท สบ 4)กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญในสังกัด สพฐ.ร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ี
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะอนุทำงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน เพื่อเตรียมโครงการ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจร สู่สถาบันการศึกษา(Road Show) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ของ สพฐ.ตร. ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.โดยมีอาจารย์ ทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากร ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ2) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน อาคารปึกเตียนรีโซเทล จว.เพชรบุรี
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมแถวเคารพธงชาติ และ
ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานใน
การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ สพฐ.ตร.ที่หองประชุม ศปก.สพฐ.ตร.โดย
มีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม
 วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานในสังกัด ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗เวลา ๙.๐๐น.พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร.
ปรท.ผบช.สพฐ.ตร.และคณะทีมงานทีมงานบก.อก.สพฐ.ตร.ร่วมประชุมคณะกรรมการ
และติดตามจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558ของตร.

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบก.กต.๑๐ จต. พร้อมคณะจเรตำรวจ ตรวจราชการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.คม อมรปิยะกฤษฐ์ รรท.ผบก.อก.สพฐ.ตร.พร้อมข้าราชการ
ตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจให้การต้อนรับ

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๘ สพฐ.ตร.ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ตำรวจของสพฐ.ตร.โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง หมด ๔ทีมได้แกพฐก.,บก.อก.สพฐ.ตร.,กองทะเบียนประวัติอาชญากร,และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑
คู่แรก พฐก.และศพฐ.๑ ผลการแข่งขันปรากฎว่าพฐก.ชนะ 11-3
คู่ที่สอง ทว.และ บก.อก.สพฐ.ตร. ผลการแข่งขันทว.เป็นฝ่ายเอาชนะ 7-0
คู่สุดท้ายชิงอันดับที่สาม ระหว่างบก.อก.สพฐ.ตร.และ ศพฐ.๑ ผลปรากฏว่าเสมอกัน 4-4 ทั้งสองทีมครองที่สามร่วมกัน คู่ชิงชนะเลิศ ในปีนี้นั้นเป็นการพบกันของสองสุดยอดทีมทว.และพฐก. ซึ่งจะจัดแข่งกันในนัดต่อไป

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพฐ.ตร. ได้ไปประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามโครงการ พิสูจน์หลักฐานสัญจรมหาวิทยาลัย ที่ หอประชุม คณะวิทยาศาสตร์ ตึก 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เวลา 13.30-16.00 น โดยมี พลตำรวจตรี ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. และ พันตำรวจโท หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ ๓) กสก.พฐก.เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับงานพิสูจน์หลักฐานกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก. ที่เป็นศิษย์เก่า มากล่าวความภาคภูมใจในหน้าที่ราชการ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลสัมพันธ์ตำรวจ บก.อก.สพฐ.ตร. ณ ลานเอนกประสงค์ พฐก.
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ไทย โดยได้รับ เกียรติจาก พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมในงานเลี้ยงปีใหม่ ณ ลานกิจกรรม บก.อก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ลานพฐก.โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธาน และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองบังคับการอำนวยการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจัดบรรยายโครงการฝึก อบรมสัมมนาสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการพ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ นำนักศึกษา-อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 24 นาย มาดูงานที่ พฐก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.ให้การต้อนรับ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.เป็นประธานในพิธีการอบรมจริยธรรมข้าราชการ ตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รรท.ผบก.อก.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธี
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้านราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ รายชื่อบุคลกรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ปริญญาโท)
ประกาศ รายชื่อบุคลกรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ปริญญาเอก)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคล
ภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗

- สาย สพฐ.๕
- สาย สพฐ.๖
- สาย สพฐ.๗
- สาย สพฐ.๘
- สาย สพฐ.๙
- สาย สพฐ.๑๐
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัคร และสอบ
แข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. จำนวน ๓ โครงการ
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.policeadmission.org
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.-ผกก.(แก้ไข)
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.-ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง ผกก.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง สว.
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รอง สว.

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการพ้ฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทำวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC พฐก. จำนวน ๑ โครงการ(ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(Gas Chromatograph : GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอสารระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ จำนวน ๔ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องมือตรวจทางชีววิทยา(DNA) พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) จำนวน ๑๐ เครื่อง )
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการพ้ฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทำวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC พฐก. จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง กำหนดราคากลางตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอสารระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ ๔ เครื่อง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบสำรองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ทว.สพฐ.ตร.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph) จำนวน ๑๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบจำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

คำสั่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.-ผกก.
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.สพฐ.ตร. , ทว. และ ศพฐ.๓ ประจำปี ๒๕๕๗  
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ , ๓๐/๒๕๕๗ และ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
รายงานสถานภาพ ภาพรมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.
กำชับการปฏิบัติและให้หามาตรการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสด
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปรามปรามการค้ามนุษย์
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนที่นำทางของหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๘๓๓ ลง ๕พ.ย.๕๗ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สพฐ.ตร.(ยกเว้นงบลงทุน)
กระบวนทัศน์แนวทางของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๗/ว๗๔ ลง ๔ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๘๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๖/ว๑ ลง ๖ ต.ค. ๕๗

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สพฐ.ตร.
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ภาคผนวก 1 แบบรายงานลักษณะสำคัญองค์กร แผนพัฒนาองค์การ.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสพฐ.ตร.
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวที่ ๑.๑.๑-๑.๑.๔ และ ๖
ร่าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ ตร.

เว็บไซต์เเนะนำ

   

   

   

     

รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน


ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์