วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.สตร., นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล นายแพทย์ใหญ่ (สบ๘) รพ.ตร. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ ศาลอาญากรุงเทพใต้
วันที่ ๙ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะการพูด ณ ห้องประชุม 1 ศปก.สพฐ.ตร.โดย มี อาจารย์ ทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากร
 วันที่ ๓-๔ ก.ย.๕๘ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร(ระดับห้วหน้าหน่วยงาน) และการประชุมบริหารสัญจร สพฐ.ตร. ประจำเดือน ก.ย.2558 ณ โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ท จว.ภูเก็ต
 วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10 และ ศพฐ.9 ตามลำดับ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ผบก.ศพฐ.10 และ พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รอง ผบก.ศพฐ.9 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
 วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมคณะเป็นตัวเเทนข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.รับมอบเสื้อเชิ้ตกีฬา จาก คุณดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริษัท อีซูซุ สงวนไทย สระบุรี เพื่อนำไปมอบเป็นสวัสดิการ และขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด สพฐ.ตร.
 วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงาน ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๘ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหม ท้องที่ สน.ลุมพินี
วันที่ ๓ ส.ค.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของ สพฐ.ตร.ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ อธิวัฒน์ โยอาศรี. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ. กองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นวิทยากร
วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,ผบก.ในส่วนกลาง พร้อมหัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐ และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุม สัมมนาผู้บริหาร(ระดับหัวหน้าหน่วยงาน) และการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศปก.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑
วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๑๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. มอบทุนการศึกษาและประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติปฎิบัติดี่เยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑
วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. รับมอบถุงบรรจุศพ จาก พล.ต.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผบก.นต. ไว้ใช้ในภารกิจกรณีเกิดเหตุการณ์อุบัติภัย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร ๑๐ ชั้น ๑
วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ (๑๓ ก.ค. ๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพฐ.ตร. กับ คณะสหเวชศาตร์ โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้แทน ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร
วันที่ี้ (๑๓ ก.ค.๕๘) เวลา ๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วม พิธีเปิดอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 11 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) กับศูนย์ฝึกอบรม สพฐ. ปึกเตียน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขอข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๘ เวลา๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผช.ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น๑๙ ศึกษาดูงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร๑ ตร.
วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เข้าร่วมพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น.พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ. พร้อมข้าราชการจากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 โดยมี พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.6 และข้่าราชการตำรวจ ศพฐ.6 ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
วันที่ ๗ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก, และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองงาน : หน่วยตรวจ มอก.17020 - 2556 (ISO/IEC 17020:2012) สาขาการตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า โดย เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายหทัย อู่ไทย แก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก, และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑๐ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐานด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธาน ในพิธีรับมอบรถยนต์โครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุเกิน 10 ปี ให้กับตัวแทนหน่วยต่างๆ ภายในบช.สพฐ.ตร. จำนวน 49 คัน พร้อมทั้งให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติในการใช้รถให้แก่หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. และกล่าวอวยพรให้แต่ละหน่วยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงรานต์ ประจำปี 2558 ในโอกาสนี้ สพฐ.ตร.จัดให้มีกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาขึ้นโดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ุ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พล.ต.ต. ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว.,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจเข้ารับการรดน้ำขอพร ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าตึก บก.อก.สพฐ.ตร. ซึ่งท่าน ผบช.สพฐ.ตร. ได้อวยพรให้ข้าราชการในสังกัดโดยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบรรดาลให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญและเที่ยวเทศกาลวันสงกรานต์กันด้วยความไม่ประมาท เดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และขอบคุณที่ช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจ สุดท้ายก็ขอให้เดินทางกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร.ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ Forensic Science ของประเทศอังกฤษ ที่เดินทางมาขอเข้าพบเรื่อง ความร่วมมือทางด้านการพิสูจน์หลักฐาน ไทย-อังกฤษ ณ ห้องรับรองการต่างประเทศ ชั้น ๙ อาคาร ๑ ตร.  
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก อก สพฐ ตร.,ผบก ทว.,คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองพัสดุ กรมชลประธาน และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม AFIS 4  
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โดย อ.อธิวัฒน์ โยอาศรีี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองพัสดุ ชลประทานเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการบริหารงานพัสดุและความเสี่ยงข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านพัสดุแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช สพฐ ตร, พล.ต.ต. ทัตธงสักก์ ภูพันธัชสีห์ ผบก.ทว. , พล.ต.ต. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ.ตร. โดย พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 25 ชั้น 13 ทว.  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร. , ผบก.อก.สพฐ.ตร. ,ผบก.ทว. พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ในการประชุมโครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.  
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. สพฐ.ตร.จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และรอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด รอง ผบก. ผกก.ลงมาในส่วนกลาง รับฟังบรรยายธรรมจาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา ผบ.ตร./อนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างฯ เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ และข้าราชการตำรวจ พฐก.และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๗ ประชุมเรื่องการตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีฆ่าข่มขืน กระทำชำเรา โดยใช้กำลังประทุษร้ายและชิงทรัพย์ผู้อื่นในเคหสถานในเวลากลางคืน เกิดเหตุต่อเนื่อง ๑๐ คดี ในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม, จ.สมุทรสาคร ,จ.นครปฐม 

วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตโดยละเอียดของงาน ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ สภาพสังคมอันใกล้ที่มีผลกระทบต่อภารกิจตำรวจ และแนวโน้มของเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้รับเกียรติโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ในส่วนของ ศพฐ.1-10 เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็น
ประธานโครงการปิดอบรมสัมมนาเพื่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร เป็นตัวแทน
สพฐ.ตร. ในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของ ศปก.ตร. กับ ศปก.สพฐ.ตร.ที่ห้อง
ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง.ผบช.สพฐ.ฯ พร้อม พ.ต.อ.โสฬส พินิจศักดิ์ รอง ผบก.ทว.และพ.ต.อ.อำนรรฆ ไตรกิติยานุกูล ผกก.ทว.พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๒ และนำเจ้าหน้าที่ ของ บ.ซีดีจี ซิสเต็มส์ฯ เพื่อมาทำการตรวจสอบและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบ AFIS ๔ และตรวจสอบระบบการทำงาน พร้อมแนะนำการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติโดยใกล้ชิด และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ AFIS ๔  
วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) รุ่นที่ 9 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน จ.เพชรบุรี  
วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. , พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับ ศพฐ.1-10 เรื่องการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.  

วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ผบก.ศพฐ. ๑๐ นำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าดูงานระบบ FIDS (Forensic Integrated Database System) และการตรวจพิสจน์หลักฐานกลุ่มงานต่างๆ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ จว.ยะลา  
วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.๗ และคณะ เป็นวิทยากร ในการบรรยายโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทหารพราน เรื่อง การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนด้านตะวันตก โดยมี พ.อ.ปรีติ กุมภิรัตน์ ผบ.กรม ทพ.๑๔ และนายสุนทร วินัยบดี ผอ.ปปส.ภาค ๗ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยาย ที่ กรม ทพ.๑๔ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ...  
วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๔ จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด วัดป่าอดุลยาราม ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น.ได้จัดกิจกรรม รดน้ำอวยพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เสร็จพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ...  
วันที่ ๓ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.๖ ได้ร่วมออกรายการ "บอกข่าวเล่าเรื่อง" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) จังหวัดพิษณุโลก โดยนำเสนอภารกิจหน้าที่ของ สพฐ.ตร. และการแนะนำหน่วยงาน ศพฐ.๖ โครงการพัฒนาหน่วยงานที่ทำไปแล้วและกำลังดำเนินงาน โครงการที่จำทำต่อไปในอนาคต ...  
วันที่ ๑ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. นำข้าราชการตำรวจ สังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ บริเวณด้านหน้า บก.อก.สพฐ.ตร.  
วันที่ ๑ เม.ย.๕๘ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. "ข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. "บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย  
วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโทมัสอาร์.แวนเด็นบริค (Thomas R.Vandenbrink) ผู้ช่วยทูตด้านความมั่นคงทางการทูต, Mr.William J.D'Urso Program Officer Assessments Reviews & Evaluations, Mr.Thomas Evans รอง ผอ.ช่วยเหลือการก่อการร้ายวอชิงตันดีซี,Mrs.Deborah Hooker และ Mr.Larry Jorden คณะ...  
วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๘ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. ทว.ศพฐ.4 สนับสนุนภาระกิจ พิมพ์มือนักเรียนนายสิบที่ ศฝร.ภ4 ในวันที่ 28-29 มี.ค.58  
วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ บรม ศรีสุข อัยการอาวุโส อดีตคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการจัดทำและบริหารสัญญา แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ  
วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศพฐ.10 จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๐ และการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ (DNA)/ ลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ่ามือ และสันมือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อรองรับระบบ FIDS (Forensic Integrated Database System) รุ่นที่ ๓  
วันจันทร์ที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. นางศศิมา ราชานนท์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ  
วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ.ตร. โดย คุณ แองเจลล่า จาก ประเทศ ฟิลิปปินส์ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ๓ พฐก. 
วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพฐ.ตร. ร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลจาก รพ.ตร. ดำเนินการตรวจร่างกายบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ วท.บ.สาขาต่างๆ ผู้ผ่านสอบแข่งขันฯ จำนวน ๔๕ คน โดยภาคเช้าทำการตรวจร่างกาย และต่อด้วยทดสอบทางจิตเวช  
วันจันทร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ อาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๔ คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ พฐก. 
วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย(เอเอฟพี) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศพฐ.๑๐ โดยมี พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ผบก.ศพฐ.๑๐ ให้การต้อนรับ 
วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตามมาตรฐาน ISO 17020 และการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ (DNA)/ ลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐นิ้ว ฝ่ามือ และสันมือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. รอง ผบก.ศพฐ.๔ และ พ.ต.ต.หญิงพูนทรัพย์ พิพิธหิรัญการ เข้าร่วมประชุมกับ ภ.จว.ขอนแก่น เรื่องการตรวจสอบ พลม.ผู้ต้องหา  
วันที่ ๑๙ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.๖ เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในระดับเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดน(BLO) ณ เฮือนคำฟ้ากอล์ฟรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
วันที่ ๒๓-๒๖ มี.ค.๕๘ ข้าราชการในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน ๑๑ นาย ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือตรวจวัดรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้าและร่วมพิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๑ มี.ค.๕๘ ร.ต.อ.รัฐวิทย์ วันเพ็ญศรี สว.ศขบ.สพฐ.ตร.พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์และประสานระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุระเบิด กับหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานและEOD จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง ศพฐ.๒ และกลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.ตชด.๑๑  

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับผลการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. - ผบก.
ผลงานวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประเภทผลงานวิชาการบุคคลดีเด่น เรื่อง ยิงปืนขึ้นฟ้า อาจฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้
ผลงานวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประเภทผลงานวิชาการบุคคลดีเด่น เรื่อง ฐานข้อมูลเพลิงไหม้จากความผิดปกติของระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลงานวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประเภทผลงานทีมดีเด่น เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมและการเตรียมสารมาตรฐานสำคัญ ที่พบในพืชกระท่อม คือ ไมทราไจนีน (Mitragynine)
ผลงานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประเภทหน่วยงานดีเด่น
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ครั้งที่๓/๒๕๕๘
แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่ง รอง ผบก. และ ผบก.
ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและหลักสูตร นวท.(สบ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่ง รอง ผบก. ถึง ผบก. ในสังกัด
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Intensive English Language Skills in International Meeting and Conference Presentation)
รายละเอียดหลักสูตรการอบรม โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการประชุมสัมนาระดับนานาชาติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค.2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศ บัญชีตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) และ (สบ ๑) - (สบ ๓) ใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
- สาย สพฐ.๕
- สาย สพฐ.๖
- สาย สพฐ.๘
- สาย สพฐ.๙
- สาย สพฐ.๑๐

ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบเรี่ยมและแอนติโมนี่ในเขม่าปืนที่มือ (ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เรื่อง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ระบบตรวจสอบประวัติอาชญากร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการงานทะเบียนประวัติอาชญากร ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ และหน่วยในสังกัด จำนวน ๑๐ ชุด
ประกาศ กองบังคับการอนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๗ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่างขอบเขตของงาน (Teams of Reference :TOR) ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ตราด พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Hight Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บข้อมูลวัตถุระเบิดของ สพฐ.ตร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฝอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียูและไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง
ประกาศราคากลางซ่อมรื้อปูพื้นไม้ลามิเนต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานซ่อมบำรุงและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ พฐ.จว.ตรัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานซ่อมบำรุงและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ พฐ.จว.พัทลุง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ พฐ.จว.ชุมพร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ พฐ.จว.ระนอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ พฐ.จว.กระบี่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ พฐ.จว.พังงา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ พฐ.จว.ภูเก็ต
ร่างคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมอุปกรณ์
ร่างคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมอุปกรณ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑๗ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจพิสูจน์ (GC) จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC ของกลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC ของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อแว่นขยายสำหรับตรวจลายนิ้วมือ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph พิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครนายก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด Gas Chromatograph พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ
ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas chromatograph) จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบเรี่ยมและแอนติโมนี่ในเขม่าปืนที่มือ(ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจยาเสพติด Gas Chromatograph
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่พร้อมฝัก(ชนิดไม่มีราย)และพู่กระบี่ดิ้นเงิน,พู่กระบี่ไหมสีขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลางค่าก่อสร้าง ประเภทงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชนพร้อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการ งานปรับปรุงอาคารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรี
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการ งานก่อสร้างโรงจอดรถพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕๕ ลง ๒๐ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๑ ลง ๒๐ ส.ค.๒๕๕๘ เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฎิบัติตามแนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market ) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
หนังสือ สกบ.ที่ ๐๐๐๘.๒๒๓/๓๘๘๐ ลง ๘ ก.ย.๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบเรี่ยมและแอนติโมนี่ในเขม่าปืนที่มือ(ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas chromatograph)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ High Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจยาเสพติด Gas Chromatograph และ Gas Chromatograph Mass Spectrometer จำนวน ๒๖ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บข้อมูลวัตถุระเบิด ของ สพฐ.ตร.โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ High Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่องด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ กลุ่มงานเอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดหาสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ตราด พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding )
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๗ เครื่อง
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ High Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่พร้อมฝัก (ชนิดไม่มีลาย) และพู่กระบี่ดิ้นเงิน,พู่กระบี่ไหมขาว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มเติม
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่พร้อมฝัก (ชนิดไม่มีลาย) และพู่กระบี่ดิ้นเงิน พู่กระบี่ไหมสีขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ เรื่อง ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพของทางราชการ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องพิมพ์ High Speed Network Laser Printer จำนวน ๒๐ เครื่อง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการ เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ(กระบี่พร้อมฝัก(ชนิดไม่มีลาย) และพู่กระบี่ดิ้นเงิน,พู่กระบี่ไหมสีขาว) จำนวน ๓ รายการ
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา(DNA) พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศพฐ.๔
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการ เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๓)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการ เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่๒)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบสำรองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งจำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการ เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และDNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องยกเลิกประกวดราคา พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัมนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัมนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ลงเว็บไซต์ สพฐ.ตร.
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ รายการ เครื่องตรวจหาและเก็บรอยนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางาน
ตรวจพิสูจน์เอกสาร รายการเครื่องตรวจหารอยกด จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัมนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา และ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจ
พิสูจน์เอกสาร รายการเครื่องตรวจหารอยกด และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตาม
โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ รายการ เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการวิทยาเขต ๔๔ พร้อมที่พัก
พร้อมส่วนประกอบ (งานก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์เอกสาร
รายการ เครื่องตรวจหารอยกด และกล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

(ร่าง) ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ
รายการ เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

- เอกสารประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ พฐก.
- ตัวอย่างสัญญาจ้าง

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๔๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง ถอนชื่อข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๑๗-๒๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๙๘-๒๐๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.-ผกก.
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บก.อก.สพฐ.ตร. , ทว. และ ศพฐ.๓ ประจำปี ๒๕๕๗  
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ , ๓๐/๒๕๕๗ และ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๗/ว ๘๖ ลง ๓๐ ก.ย.๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือ สพฐ.ตร. ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๓๕๔ ด่วนที่สุด ลง ๑๑ ก.ย.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการงบลงทุนปี ๕๘ ให้เป็นไปตามมติ ครม.
หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๖.๖/ว๙๘ ด่วนที่สุด ลง ๔ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การกันเงินไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙.๓/ว๓๑๒ ด่วนที่สุด ลง ๔ ก.ย. ๕๘ เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือ สพฐ.ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔(กง)/๒๗๗๘ ลง ๗ ก.ย.๕๘ เรื่องการกันเงินไว้เหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ กันยายน ๒๕๕๘
หนังสือ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ กช.งป.ที่ ๐๐๑๐.๓๔/๑๔๖๓ ลง ๔ ก.ย.๕๘ เรื่องการเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GMIS
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔(กง)/๒๗๗๘ ลง ๗ ก.ย.๒๕๕๘ เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ
กันยายน ๒๕๕๘
หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๙๘ ลง ๔ ก.ย.๒๕๕๘ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๑๒ ลง ๔ ก.ย.๒๕๕๘ เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๑๐๓ ลง ๓ ก.ย. ๒๕๕๘ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๑๐๒ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๘ เรื่องการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ปรับเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อมูลการอบรมโครงการฝึกอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการในการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรม
- ความรู้ทั่วไปและการจัดทำคำขอ
- การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
- รายงานการประชุม(สำหรับการแก้ไข)
หนังสือ สงป. ที่ ๐๐๓๒.๑๕๒/๒๐๒๗ ลง ๖ พ.ค. ๕๘ เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๔๙ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธาณูปโภค
หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๐๔.๑/ว ๔๘ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ
ประมาณภาครัฐ

หนังสือ สงป. ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๔๕ ลง ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา ค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๙๙๖ ลง ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พใศใ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗ ลง ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัตตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
หนังสือ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๗๖๖๓ ลง ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัตตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
รายงานสถานภาพ ภาพรมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.
กำชับการปฏิบัติและให้หามาตรการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสด
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปรามปรามการค้ามนุษย์
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนที่นำทางของหน่วยงานในสังกัดของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
หนังสือ สพฐ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๑๔/๒๘๓๓ ลง ๕พ.ย.๕๗ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สพฐ.ตร.(ยกเว้นงบลงทุน)
กระบวนทัศน์แนวทางของสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๗/ว๗๔ ลง ๔ ก.ย. ๕๗
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๘๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๗
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๖/ว๑ ลง ๖ ต.ค. ๕๗

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน )
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สพฐ.ตร. (แก้ไขน้ำหนักตัวชี้วัด)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ตร .
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สพฐ.ตร.
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ภาคผนวก 1 แบบรายงานลักษณะสำคัญองค์กร แผนพัฒนาองค์การ.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสพฐ.ตร.
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวที่ ๑.๑.๑-๑.๑.๔ และ ๖
ร่าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ ตร.

เว็บไซต์เเนะนำ

   

   

   

     

รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน


ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์