ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.

                 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ผู้ชมเชย  สภ.เมืองพังงา จว.พังงา

             
ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย

 
   ๑. พ.ต.ท.วชิรา ละเอียดศิลป์ นวท.(สบ ๒)พฐ.จว.พังงา

 ๒. ร.ต.ท.พิธนธานี บัวทอง นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.พังงา

                                  ๓. ด.ต.วินัย ใสแวว ผบ.หมู่ พฐ.จว.พังงา           

*** รายละเอียด ***
ได้ร่วมกันเก็บร่องรอยลายนิ้วมือแฝงและฝ่ามือในคดีลักทรัพย์ในพื้นที่ของ สภ.เมืองพังงา เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๕ จนสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวผู้กระทำความผิด ทำให้พนักงานสอบสวนสามารถทำความเห็นทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่ออัยการ และอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา
                                                                                        
 


ผู้ชมเชย สภ.เมืองนครพนม จว.นครพนม
            
                 ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย
     
๑. พ.ต.ท.ธรรมรัตน์ พงศ์เพ็งธรรม นวท.(สบ ๓) หน.พฐ.จว.นครพนม
๒. พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ ๓) หน.กนฝ.ศพฐ.๔
๓. พ.ต.ต.หญิงนิศรา ปานเหง้า นวท.(สบ ๒) หน.กนฝ.ศพฐ.๔
๔. ร.ต.ท.ธีระยุทธ เจริญทัศน์ นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.นครพนม
๕. ร.ต.ท.วัชรพล จังพล นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.นครพนม
๖. ด.ต.กิติศักดิ์ มันตะ ผบ.หมู่ พฐ.จว.นครพนม
๗. ด.ต.ประดิษฐ์ จันทะวงษ์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.นครพนม
๘. ด.ต.หญิง พัชราภรณ์ สุทธิวงษ์ ผบ.หมู่ กนฝ.ศพฐ.๔
      

*** รายละเอียด ***
ได้ร่วมกันตรวจและเก็บวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งนำไปสู่การยืนยันตัวบุคคลจนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีต่างๆได้

ผู้ชมเชย นายพงศกร สามพ่วงบุญ
ผู้จัดการ สถาบันกวดวิชา พีทูเอส


          
                                     ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย


                  ๑. พ.ต.ท.ณรงค์ธรรม มาศคีรีวงศ์ นวท.(สบ๓)กสก.ศพฐ.๗
                  ๒. พ.ต.ต.หญิง ณัฐนันท์ ชาติรักวงศ์ นวท.(สบ ๒)กนฝ.ศพฐ.๗
                  ๓. ร.ต.ต.อุทาน จารุรัศมี รอง สว.(อก.)พฐ.จว.สุพรรณบุรี
      

*** รายละเอียด ***
ร่วมกันตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจเปรียบเทียบรอยนิ้วมือแฝงในคดีลักทรัพย์ในอาคารสถาบันกวดวิชาพีทูเอส อ.เมือง จว.นครปฐม โดยผลการตรวจพิสูจน์สามารถ เชื่อมโยงตัวผู้กระทำความผิดได้

ผู้ชมเชย น.ส.จุฬาลักษณ์ ศรีคงอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดนครปฐม

          
ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย

         

               ๑. พ.ต.ท.ณรงค์ธรรม มาศคีรีวงศ์ นวท.(สบ ๓)กสก.ศพฐ.๗
               ๒. พ.ต.ต.หญิง ณัฐนันท์ ชาติรักวงศ์ นวท.(สบ ๒)กนฝ.ศพฐ.๗
               ๓. ส.ต.อ.ชัยพงษ์ ขัติวงศ์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.เพชรบุรี
          

*** รายละเอียด ***
ร่วมกันตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจเปรียบเทียบรอยนิ้วมือแฝงในคดีลักทรัพย์ในบ้านพัก ของ น.ส.จุฬาลักษณ์ ศรีคงอย
ู่                              
ผู้ชมเชย พ.ต.อ.วิโรจน์ วชิรัคกุล
ผกก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่


             
                         ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการชมเชย

๑. ร.ต.อ.หญิง ศิรินดา สุทธิจิต นวท.(สบ ๑)กชว.ศพฐ.๕


  
           

*** รายละเอียด ***
ทำการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ในคดีข่มขืนซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการจับกุมตัวคนร้าย


       ขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกท่าน ที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชน


เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์