คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๐
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๕๐ ชุดเสื้อคลุมสำหรับใช้ประกอบเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตคอพับกากี
๒/๒๕๕๐ ระบบขยายฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำหรับหน่วยงานวิทยาการส่วนภูมิภาคที่ตั้งใหม
๓/๒๕๕๐ กล้อง Stereo Microscope ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๗๐ เท่า
๔/๒๕๕๐ กล้อง Stereo Microscope ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๗๐ เท่า ชนิดบันทึกภาพได
๖/๒๕๕๐ กลอนประตูแม่เหล็กชนิดควบคุมที่เปิดปิด ด้วยการทาบบัตรรหัส
๗/๒๕๕๐ เครื่องดูดปล่อยของเหลวอัตโนมัติ
๘/๒๕๕๐ แท่นแม่เหล็กใช้ประกอบชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอ (Magnetic Separation Stand)
๙/๒๕๕๐ ตู้ปฏิบัติการพีซีอาร์
๑๐/๒๕๕๐ ชุดไฟหลายความถี่สำหรับตรวจที่เกิดเหตุ แบบพกพา
๑๑/๒๕๕๐ เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
๑๒/๒๕๕๐ เครื่องจับเท็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑๓/๒๕๕๐ เครื่องแยกสาย DNA
๑๔/๒๕๕๐ กล้องวีดีโอวงจรปิด
๑๕/๒๕๕๐ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจทางชีววิทยา
๑๖/๒๕๕๐ เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
๒๐/๒๕๕๐ เครื่องตรวจวิเคราะห์วัตถุพยานด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟ ฯ
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์