คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
๑/๒๕๖๒ เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑
๒/๒๕๖๒ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑
๓/๒๕๖๒ อัพเกรดโปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑
๔/๒๕๖๒ ชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบที่ ๑
๕/๒๕๖๒ อัพเกรดชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบที่ ๑
๖/๒๕๖๒ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๓
๗/๒๕๖๒ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ - ขั้นประยุกต์ แบบที่ ๑
๘/๒๕๖๒ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๕
๙/๒๕๖๒ โปรแกรมตรวจพิสูจน์แฟ้มข้อมูลวีดีทัศน์ แบบที่ ๑
๑๐/๒๕๖๒ โปรแกรมตรวจพิสูจน์กล้องวงจรปิด แบบที่ ๑
๑๑/๒๕๖๒ โปรแกรมกู้คืนข้อมูลดิจิทัล แบบที่ ๑
๑๒/๒๕๖๒ เครื่องทำสำเนาข้อมูลดิจิทัล แบบที่ ๑
๑๓/๒๕๖๒ อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลวัตถุพยานหลักฐานดิจิทัล แบบที่ ๑
๑๔/๒๕๖๒ ชุดเครื่องมือและโปรแกรม - บัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบที่ ๑
๑๕/๒๕๖๒ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๖
๑๖/๒๕๖๒ โปรแกรมสำหรับถอดรหัสข้อมูลดิจิทัล แบบที่ ๒
๑๗/๒๕๖๒ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ - ขั้นประยุกต์ แบบที่ ๒
๑๘/๒๕๖๒ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๔
๑๙/๒๕๖๒ อุปกรณ์เก็บรักษาวัตถุพยาน - โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบที่ ๑
๒๐/๒๕๖๒ เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๕
๒๑/๒๕๖๒ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
๒๒/๒๕๖๒ เครื่องตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานหลายชนิด Vacuum Metal Deposition (VMD) Latent Fingermark Development

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์