กิจกรรม ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และคณะได้เดินทางมาเปิดอาคารที่ทำการและตรวจเยี่ยม พฐ.จว.หนองคาย โดยมี ผบก.ภ.จว.หนองคาย รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย พ.ต.อ.ณภพ ชุณหกรรณ์ รอง ผบก.ศพฐ.๔, พ.ต.อ.ธีทัต อิ่มทั่ว รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม (ผบก.ศพฐ.๔ คนใหม่) ,พ.ต.อ.หญิง เพียงหทัย สุพล นวท. (สบ.๔) พฐ.จว.หนองคาย , หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.๔ หน.พฐ.จว.ในสังกัด ศพฐ.๔ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.หนองคาย ทุกแห่งข้าราชการตำรวจในสังกัด และ รอง นายก อบจ. หนองคาย พร้อมแขกมีผู้เกียรติ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุดรธานี โดยมี พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ให้การต้อนรับ พร้อม พ.ต.อ.ณภพ ชุณหกรรณ์ รอง ผบก.ศพฐ.๔, พ.ต.อ.ธีทัต อิ่มทั่ว รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม(ผบก.ศพฐ.๔ คนใหม่), พ.ต.อ.หญิง สุธิสา ใครอุบล นวท. (สบ ๔) พฐ.จว.อุดรธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการ ห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย
วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดสพฐ.ตร(ส่วนกลาง) ได้ให้การต้อนรับ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ และท่านได้เดินทางมาอำลาหน่วยงาน สพฐ.ตร. ณ ลานสรัลนุช โดย ผบ.ตร. ได้รับชมวีดีทัศน์และการแสดงจากข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.ได้กล่าวขอบคุณท่าน ผบ.ตร. ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของหน่วย สพฐ.ตร. และได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และได้มอบของที่ระลึก ในโอกาสนี้ ผบ.ตร. ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ "นักรบเสื้อฟ้า" โดยให้รักษามาตรฐานการทำงานนี้ไว้ ให้ทุกคนในหน่วยมีความรัก ความสามัคคี มีความเชื่อมั่น ความศรัทธา ต่อหน่วยงาน และสิ่งที่ทุกคนได้ปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้น ทุกคนทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป
วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., ผบก. และข้าราชการในสังกัดส่วนกลาง ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว ที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ภ.๖ ณ ลานสรัชนุช
วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการพัฒนาหน่วยงานของ ศพฐ.๑ และร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ ศพฐ.๑ พบ รอง ผบก.หน.ศพฐ.๑ หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และ หน.พฐ.จว.ในสังกัด และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ณ.ห้องประชุม ศพฐ.๑ (ห้องนักรบเสื้อฟ้า)
วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกษียณอายุราชการ ของ ตร โดยมี พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ระดับ พ.ต.อ,ขึ้นไปซึ่งเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ จากท่าน ผบ.ตร.และผู้บังคับบัญชาในระดับ ตร ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมชุณหะวัณ รร.นายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
วันที่ ๒๒ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย (INL) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., โดยมี พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ การเข้าพบในครั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำผู้อำนวยการ INL ท่านใหม่ คุณ Gregory Shaw, INL Director จากนั้นได้หารือถึงความร่วมมือในการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการรับรองมาตราฐาน ISO ๑๗๐๒๕ ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.ตร. โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจ DNA และ Explosive รวมทั้งเสนอความช่วยเหลือด้านการพัฒนาการอบรมออนไลน์ ทั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อ ๆ ไป
วันที่ ๒๒ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง, รอง ผบก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง, รอง รอง ผบก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๘ โดยมี พ.ต.อ.สมภพ พุฒิศรี รอง ผบก.ศพฐ.๘ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ จากนั้นได้นำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ศพฐ.๘
วันที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๘ โดยมี พ.ต.อ.สมภพ พุฒิศรี รอง ผบก.ศพฐ.๘ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยได้ประชุมเรื่องการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ งบลงทุน ผ่านระบบ video conference ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร .ทั้งในส่วนกลาง ศพฐ.๑-๑๐ และ พฐ จว.ในสังกัดทั่วประเทศ
วันที่ ๑๐ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๘ แห่งใหม่ โดยมี พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี รอง ผบก.ศพฐ.๘ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งหน้าที่ทำการอาคารตำรวจภูธรภาค ๘ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคารก่อสร้าง ศพฐ.๘ แห่งใหม่ พร้อมทั้งอาคารตำรวจภูธรภาค ๘ เดิม ที่จะขอใช้เป็นสถานที่ทำการชั่วคราวของ ศพฐ.๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารต่อไป
วันที่ ๑๐ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.สมภพ พุฒิศรี รอง ผบก.ศพฐ.๘ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ชุมพร โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ธรรม มาศคีรีวงศ์ นวท. (สบ ๔) พฐ.จว.ชุมพร และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ส่วนหน้างานในการปฎิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ ๑๐ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.สมภพ พุฒิศรี รอง ผบก.ศพฐ.๘ .พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ แห่งใหม่ โดยมี พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์,พร้อม รอง ผบก ภ.จว ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.วัชรินทร์ บุญรักษ์ ผกก.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.วิรัช ทองไทย นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และพฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยม ภ.จว.ประจวบฯ, ศูนย์ ๑๙๑ และอาคารก่อสร้าง พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์แห่งใหม่ ในครั้งนี้ด้วย. หลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยม พฐ จว .ชุมพร ต่อไป
วันที่ ๙ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการตำรวจและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวาระข้าราชการตํารวจเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลรุ่นที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำนวน ๒๘ นาย พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. /ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และ พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ศรี่เอียม ผบก.ศพฐ.๓ จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ ลาน สรัลนุช โดยโครงการในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดและติดตามงานในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ศพฐ.๒, ๓, ๕, ๑๐, รอง ผบก.ศพฐ. ๑, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานชั้นประทวน (ตวท.) รุ่นที่ ๒๕ จำนวน ๑๐๐ นาย พร้อมทั้งให้โอวาท หลักคิด หลักการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., รอง ผบก. ในสังกัด และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ลานสรัลนุช พฐก. โดยพิธีปิดครั้งนี้ได้ตรวจการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและการเรียกแถวของผู้เข้ารับการอบรมทั้ง ๑๐๐ นาย และถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๒)-(สบ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ โดยมี พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร., ผบก. พฐก. หัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด ๑๐๙ นาย โดยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ เข้ารับการประเมินผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๓๗ นาย พร้อมทั้งให้โอวาท หลักคิด หลักการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่เป็น นวท.(สบ ๔) สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต. วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยพิธีปิดครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาด ห้องประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๔๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท และทำขวัญเสาเอกอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง และเยี่ยมชมอาคารห้องปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝงโดยมี พล.ต.ต. คำรณ บุญเลิศ ผบก.ภ.จว.นครปฐม และ พ.ต.อ. วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ รอง ผบก.ศพฐ.๗ ร่วมพิธี ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม พิธีดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมพิธี ขณะทำพิธีจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑๒๒ นาย พร้อมทั้งให้โอวาท หลักคิด หลักการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่เป็น นวท.(สบ ๑) สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. ร่วมพิธี ณ ห้องไดมอน โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม โดยพิธีปิดครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาด การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ของข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง, รอง ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก.ศพฐ.๘, รอง ผบก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการ ป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกัน การติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙.
วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง, ผบก.ศพฐ.๒, ผบก.ศพฐ.๑๐, รอง ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก.ศพฐ.๗, รอง ผบก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีวาระพิเศษ คือ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด สพฐ.ตร. ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเงิน ๒๔๔,๕๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙.
วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แก่หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง, ผบก.ศพฐ.๒, ผบก.ศพฐ.๑๐, รอง ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก.ศพฐ.๗, รอง ผบก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีรับมอบ ณ ลานสรัลนุช อาคาร พฐก.
วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสารสิน ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. จากนั้น เวลา ๐๗.๑๕ น. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. และเวลา ๐๘.๐๕ น. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี และ จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ลงนามถวายพระพรในส่วนของ สพฐ.ตร. ณ บริเวณทางเข้าอาคาร พฐก. ชั้น ๑ อาคาร ๑๔
วันที่ ๕ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงาน Australian Federal Police (AFP) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือ ดังนี้ Stephen Fry Senior Officer, Simon Lalic Liaison Officer, Punnapha Ronghanam Investigative Assistant, Paranee Pihakaendr Investigative Assistant โดยมี พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.อก., ผบก.พฐก., ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๕ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., รอง ผบก.ศพฐ.๘, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference พฐ.จว. เฝ้าฟังการประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๔ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช สพฐ ตร. ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และ พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. ให้การต้อนรับ การประชุมในครั้งนี้ได้มี รอง ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต
วันที่ ๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาดูสถานที่ในการก่อสร้าง อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน ๗ และห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม โดยมี พ.ต.อ.วิสิทธ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๒ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๗ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจดูสถานที่ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาเปิดอาคารที่ทำการชั่วคราว ศพฐ.๗ ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จว.นครปฐม โดยมี พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผบก.ภ.จว.นครปฐม , พ.ต.อ.วิสิทธ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๒ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๗ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ถวายจตุปัจจัย ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการชั่วคราวและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย และรับชมการสาธิตการจำลองสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์ตามหลักมาตรฐานสากล
วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ณ โถงหน้า สง.ผบช.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ โดยมี ผบก., รอง ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี
วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช สพฐ ตร. ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสารสิน ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. จากนั้น เวลา ๗.๑๕ น. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. และเวลา ๘.๐๕ น. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม และความมั่นคง กิจกรรมที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผนวก ข การฝึกอบรมเทคนิคการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝง รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑๙ นาย โดยมี พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล รอง ผบก.ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ศพฐ.๑ ชั้น ๔ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจสอบรอยลายนิ้วมือแฝงและการอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) หลักสูตรออนไลน์ด้วย
วันที่๑๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., ผบก. ศพฐ.๒, ๓, ๕,๑๐,รอง ผบก.ศพฐ.๑, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙ บริเวณหน้า สง.ผบช.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕จากนั้นได้ ลงนามถวายพระพร ณ โต๊ะลงนามถวายพระพรในส่วนของหน่วยงาน สพฐ.ตร. ด้วย
วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่๕/๒๕๖๓โดยมีพล.ต.ต.พงษ์เดชพรหมมิจิตรรองผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน ์รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), เข้าร่วมประชุมพร้อมผบก.ในสังกัดสพฐ.ตร.,ผบก.ศพฐ.๒,๓,๕,๑๐,รองผบก.ศพฐ.๑,๔,๖-๙, ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัดบก.อก.สพฐ.ตร.และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง,ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference และพฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบGINณห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัสCOVID-๑๙โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุมการวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุมขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและสวมfaceshield เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๘ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., รอง ผบก.ศพฐ.๖, รอง ผบก.ศพฐ.๗, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference พฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๘ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ๒) รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๘ ก.ค.- ๒๑ ส.ค.๖๓ จำนวน ๒๔ นาย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) พบ พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดด้วย ทั้งนี้ได้ให้โอวาสแก่ข้าราชการอบรมหลักสูตรดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจต้อง รู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจ โดยการเปิดหลักสูตรดังกล่าวในส่วนกลางมีข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธี เปิดจำนวน ๑๑ นาย ในส่วนภูมิภาคได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Application ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตาม หลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการเปิดอบรม
วันที่ ๘ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช สพฐ ตร. ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม และความมั่นคง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ) รุ่นที่ ๑ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. ณ ห้อง Function Room ชั้น ๔ โรงแรม Novotel bangkok on Siam square
วันที่ ๘ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ ตร.เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) ณ สง.รอง ผบ.ตร.(บร) ชั้น ๓ อาคาร ๑ โดย รอง ผบ.ตร.ได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. และขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ทุกนาย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้านพิสูจน์หลักฐาน นิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ
วันที่ ๓ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.หญิงสุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาดูสถานที่สำหรับใช้ประกอบการขอพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานนครพนมแห่งใหม่พร้อมอาคารบ้านพัก โดยมี พ.ต.อ.หญิง จิรนันท์ ธนะสิงห์ นวท. (สบ ๔) พฐ.จว.นครพนม และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจดูสถานที่ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.หญิงสุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นครพนม โดยมี พ.ต.อ.หญิง จิรนันท์ ธนะสิงห์ นวท. (สบ.๔) พฐ.จว.นครพนม และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย โดยตรวจพบว่าสภาพอาคาร มีสภาพเก่าและทรุดโทรม หากเกิดฝนจะทำให้น้ำรั่วเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องมือได้ จึงได้สั่งการให้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป ส่วนหน้างานในการปฎิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ ๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พฐ.จว.มุกดาหาร โดยมี พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในไตรมาส ๑-๓ และที่จะต้องดำเนินการในช่วงไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓), ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ที่จะต้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนรวมทั้งติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ส่วนที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นได้หารือเกี่ยวกับคดีน้องชมพู ถึงความคืบหน้าและแนวทางการบริหารคดีร่วมกับ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พร้อม พ.ต.อ.ชัชชัย วงศ์สุนะ รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร และทีมงานสืบสวนสอบสวนในคดี ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๔ จว.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.ณภพ ชุณหกรรณ์ รอง ผบก. ศพฐ.๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานของกลุ่มงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ซึ่งการปฎิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. (บร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส. โดยมี พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.บก.อก. และ พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๘ ตร.
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ ศปก.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๙๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. อาคาร ๑ ชั้น ๒๐ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ ภาค ๘ สรุปปัญหากรณีบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอน การดำเนินการ การแก้ไขปัญหาพร้อมการแจ้งความดำเนินคดี รายงานให้ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส.๕) ทราบด้วย
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการปิดการอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๒๔ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และ ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิ.ย.๖๓ จำนวน ๑๐๑ นาย ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) พบ พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.บก.อก., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีปิดด้วย ทั้งนี้ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการปิดอบรม
วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), เข้าร่วมประชุมพร้อม รอง ผบก.ศพฐ.๓, รอง ผบก.ศพฐ.๘, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ มิ.ย.- ๒๘ ส.ค.๖๓ จำนวน ๓๗ นาย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. พบ พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดด้วย ทั้งนี้ได้ให้โอวาสแก่ข้าราชการอบรมหลักสูตรดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจยึดถือปฏิบัติดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นหัวหน้าหน่วยที่มีภาวะผู้นำ
๒. เป็นผู้นำแห่งการพัฒนา ทั้งคน ระบบงาน และหน่วยงาน
๓. เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ เท่าทันยุคดิจิทัล
๔. เป็นผู้นำที่วางระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เป็นผู้นำที่มีศิลปะของนักบริหารที่ยอดเยี่ยม
๖. เป็นผู้นำหน่วยที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความภาคภูมิใจ
๗. ต้องสร้างเอกภาพทางความคิดเพื่อให้คิดและมองไปในทิศทางเดียวกัน
๘. ต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อให้เป็นตำรวจมืออาชีพ
๙. นำเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
๑๐.ต้อง รู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจ
โดยการเปิดหลักสูตรดังกล่าวในส่วนกลางมีข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธี เปิดจำนวน ๙ นาย ในส่วนภูมิภาคได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Application ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการเปิดอบรม
วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่สอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายวิทยาการ) ๑๐๐ อัตรา พบ พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องสัมภาษณ์ก่อนทำการสัมภาษณ์ การวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้สัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ พล.ต.ต.รุ่งศักดิ์ สิริขจร ผบก.ประจำ สพฐ.ตร. และเป็นผู้แทน พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วย และได้มอบกระเช้าในนามข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม ผบก.ศพฐ.๓ และ พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมเยี่ยมอาการป่วยในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องผู้ป่วยหมายเลข ๑๘๐๒ ชั้น ๑๘ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ ๘) แพทย์ รพ.ตร. และ พยาบาล ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการและแนวทางการรักษาอาการป่วย ทั้งนี้ได้สอบถามอาการป่วย พร้อมทั้งให้กำลังใจให้หายป่วยโดยเร็ว
วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., ผบก.ศพฐ.๓, รอง ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference พฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สฝจ. และ กพอ.สพฐ.ตร. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในไตรมาส ๑-๓ และที่จะต้องดำเนินการในช่วงไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓), ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนรวมทั้งติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ส่วนที่ให้บริการ ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก. สฝจ. พร้อม พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ นำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ฯลฯ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบและส่วนที่ให้บริการ จากนั้นได้ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ สำหรับปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานของหน่วยที่นำเสนอ ทั้งปัญหาที่ทำการที่อยู่ห่างไกลกองบัญชาการ อุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ จะได้นำไปแก้ไขปัญหาให้ต่อไป
วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ท. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง, ผบก.ศพฐ.๓, ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ ๕ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานการประชุมหารือกรณีโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ และ ศพฐ.๘ โดยมี พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก., พ.ต.อ.รุตจิรัสย์ ธนัตพรภิญโญ รอง ผบก.อก., พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี รอง ผบก. ศพฐ.๘, พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก., ผกก. ในสังกัด บก.อก. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ และ ๘ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก. ศพฐ.๖ และ พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พฐ.จว.นครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในไตรมาส ๑-๓ และที่จะต้องดำเนินการในช่วงไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓), ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการ เร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนรวมทั้งติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ส่วนที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.อ.หญิง ดารา มากจาด นวท.(สบ4) พฐ.จว.นครสวรรค์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ นำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ฯลฯ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบและส่วนที่ให้บริการ พนักงานสอบสวน/ประชาชน จากนั้นได้ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกัน การติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานของหน่วยที่นำเสนอ จะได้นำไปแก้ไขปัญหาให้ต่อไป โดยในส่วนของการขาดแคลนน้ำมันเขื้อเพลิงและวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องใข้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของ พฐ.จว.และ ศพฐ. จะได้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณลงมาสนับสนุนหน่วยทุกหน่วยภายในสัปดาห์หน้าให้กับทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศต่อไป
วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ๕) พฐก. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศพฐ.๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในไตรมาส ๑-๓ และที่จะต้องดำเนินการในช่วงไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓), ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนรวมทั้งติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ส่วนที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก. ศพฐ.๖ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ นำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ฯลฯ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ และส่วนที่ให้บริการพนักงานสอบสวน/ประชาชน จากนั้นได้ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยโดย หน.พฐ.จว.ในสังกัด ศพฐ.๖ เฝ้าฟังผ่านระบบ GIN ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานของหน่วยที่นำเสนอ จะได้นำไปแก้ไขปัญหาให้ต่อไป โดยในส่วนของการขาดแคลนน้ำมันเขื้อเพลิงและวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องใข้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของ พฐ.จว.และ ศพฐ. จะได้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณลงมาสนับสนุนหน่วยทุกหน่วยภายในสัปดาห์หน้าให้กับทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศต่อไป
วันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๔๒ พรรษา โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, จตช., รอง ผบ.ตร. , ผู้ช่วย ผบ.ตร., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ ตร. จากนั้นได้ ลงนามถวายพระพร ณ โต๊ะลงนามถวายพระพร ในส่วนของหน่วยงาน สพฐ.ตร. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ หน้า สง.ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), ผบก., รอง ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมลักษณ์ สามเสน มารดา พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐ โดยมี พณ ท่านกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กทม.
วันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๒๔ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และ ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิ.ย.๖๓ จำนวน ๙๙ นาย ณ ห้องประชุมระพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. พบ พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.บก.อก., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดด้วย
วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), ผบก.,รอง ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สมลักษณ์ สามเสน (มารดา พล.ต.ต.ณัฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐) ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม.
วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในไตรมาส ๑-๓ และที่จะต้องดำเนินการในช่วงไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓), ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนรวมทั้งติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ส่วนที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก. ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานฝ่ายงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ฯลฯ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบและส่วนที่ให้บริการประชาชน จากนั้นได้ประชุมรับฟังสภาพปัญหาข้อขัดข้อง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร.ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พฐก. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในไตรมาส ๑-๓ และที่จะต้องดำเนินการในช่วงไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓), ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนรวมทั้งติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ส่วนที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก. พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ฯลฯ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบและส่วนที่ให้บริการพนักงานสอบสวน/ประชาชน จากนั้นได้ประชุมรับฟังสภาพปัญหาข้อขัดข้อง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ 
วันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม คณะทำงาน/คณะอนุทำงานพิจารณาการฝึกอบรมระบบทางไกล (ออนไลน์) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ได้มอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield น้ำยาทำความสะอาด และวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ พฐก. และ บก.อก.สพฐ.ตร. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการปฏิบัติงานของกำลังพลให้รักษาความไม่ประมาทซึ่งให้ปฏิบัติตามหลักพื้นฐาน คือ ที่ทำงานต้องสะอาดอยู่เสมอ การดูแลตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องฝึกให้มีวินัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและ/หรือ Face Shield มีการเว้นระยะห่าง ตามคำแนะนำและมาตรการที่รัฐบาลและหน่วนงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อกำหนด ซึ่งได้มีข้อแนะนำในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
-สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
-หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
-เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร
-กินร้อน ช้อนตัว
-งดออกจากบ้านเมื่อไม่จำเป็น
-เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำทันที
จากนั้นได้ประชุมหารือถึงการใช้อาคารที่ทำการบริเวณ ที่ทำการ สตม.สวนพลู โดยมี พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐก. และ บก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศพฐ.๑ และ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ศพฐ.๑ โดย พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล รอง ผบก. ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ จากนั้นให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย โดยได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ พร้อมด้วยการตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป พร้อมมอบเสื้อฟ้าตรวจสถานที่เกิดเหตุแก่กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๑ และ พฐ.จว.ในสังกัด ทั้งนี้ยังได้มอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย น้ำยาทำความสะอาด และวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ ศพฐ.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน และให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการปฏิบัติงานของกำลังพลให้รักษาความไม่ประมาทโดยให้ปฏิบัติตามหลักพื้นฐานสำคัญที่สุด คือ - ที่ทำงานต้องสะอาดอยู่เสมอ -การดูแลตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องฝึกให้มีวินัย สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องล้างมืออย่างสม่ำด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและ/หรือ Face Shield ต้องมีการเว้นระยะห่าง ตามคำแนะนำและมาตรการที่รัฐบาลและหน่วนงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อกำหนด
วันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) ในส่วนของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล โดย พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมมอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย น้ำยาทำความสะอาด และวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับ กองทะเบียนประวัติอาชญากรใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนต่อไป
วันที่ ๘ พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., และ พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กูล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมเป็นประธาน ในการสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.อ.หญิง ศรีสุดา เอี่ยมอุ่น รอง สว. ฝทว.4 ทว. ณ วัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
วันที่ ๘ พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ตร.โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ตร. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. , คณะกรรมการฯ , ตัวแทนจากหน่วยงานที่ของบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของ สพฐ.ตร.ได้รับอนุมัติงบประมาณในโครงการ ปรับปรุงระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของ สพฐ.ตร.ระยะที่ ๑ วงเงิน ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท และโครงการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสติดตั้งบนรถยนต์ตรวจสถานที่เกิดเหตุจำนวน ๔๕ คัน (ทดแทน)วงเงิน ๑,๔๕๘,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าร่วมประชุม พร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., รอง ผบก.ศพฐ. ๔,๘ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference พฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., รอง ผบก.ศพฐ. ๖ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference พฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม
วันที่ ๘ เม.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference พฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม
วันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร., รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.,
รอง ผบก.ศพฐ.๘และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference พฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ โดยมีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม  การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มอบหมายให้ บก.อก.สพฐ.ตร. ทำการฉีดพ่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารที่ทำการและหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. ทั้งในส่วนที่เป็นสำนักงานและส่วนบริการประชาชนให้มีความสะอาดและปลอดเชื้อ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท 19 (Covid 19) ของรัฐบาล และ ตร. ในการนี้ พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร./หน.สง ผบช.สพฐ .ตร พร้อมทีมงานและผู้เกี่ยวข้องได้อำนวยการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและมาตราการของรัฐบาล ตร และ สพฐ ตร. หลังจากนี้ให้ หน. หน่วยงานทุกหน่วยในส่วนกลาง ดำเนินการยกระดับการทำความสะอาดและรักษาความสะอาดที่ทำงาน อาคาร สำนักงานทุกวันทั้งก่อนทำงานและหลังเลิกงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปฎิบัติตามมาตราการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ได้มีข้อสั่งการไปแล้ว อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรม ต่อไป
ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(สายวิทยาการ) ๑๐๐ อัตรา พบ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ ๙ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เป็นประธานเปิดโครงการ Big cleaning สถานที่ทำการ สพฐ.ตร. ส่วนกลางเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส COVID๑๙ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลางเข้าร่วมทำความสะอาด จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดตามกลุ่มงานการตรวจพิสูจน์ในสังกัด พฐก. และ สฝจ. ร่วมทำความสะอาดห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ณ อาคาร พฐก.
วันที่ ๔ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เข้าร่วมประชุมพร้อม พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พล.ต.ต. นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. พตร., ผู้แทน ผบก.กส., ผู้แทน ผบก.ทพ., ผู้แทน ผบก.อต., ผู้แทน ผบก.กม., ผู้แทน ผบก.คพ., และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑, ๔ - ๘ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๔ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ฐิติพงษ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ.๖, รอง ผบก.ศพฐ.๘, ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference และ พฐ.จว.ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุในคดีสำคัญ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, ผบก.สฝจ., หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.มล.ทศวอมร เทวกุล อดีตรองสมุหราชองค์รักษ์ ได้บรรยายและสาธิตในหัวข้อ อำนาจของอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, ผบก.สฝจ., หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย เข้าร่วมฟังบรรยายและสังเกตการณ์การสาธิตในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานเปิดและรับชมการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บวัตถุพยานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) พร้อมด้วย พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, ผบก.สฝจ., หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๔๕ นาย ในการสาธิตครั้งนี้ได้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา, สถานฑูตนิวซีแลนด์, คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และข้าราชการตำรวจสังกัด บก.น.๗ บช.น. เข้าร่วมสังเกตการณ์การสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีต จตช. และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. ได้บรรยายในหัวข้อ การใช้นิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนในคดีสำคัญ ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรม Haven resort huahin จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี ผบก.สฝจ., หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. รศ.สพญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ต.อ.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน รอง ผบก.สพ. และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ สิทธิสรเดช นวท.(สบ ๔) กคพ.พฐก. ได้บรรยายในหัวข้อ การใช้งานนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่องานสืบสวนสอบสวน ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรม Haven resort huahin จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี ผบก.สฝจ., หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้บรรยายในหัวข้อ นิติวิทยาศาสตร์กับการบริหารคดีสำคัญ ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรม Haven resort huahin จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี ผบก.สฝจ., หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้นิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญให้มีประสิทธิภาพ ในโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารวัตถุพยานในคดีสำคัญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๓ ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) และโรงแรม Haven resort huahin อำเภอชะอำ จว.เพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, ผบก.สฝจ., หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง ๘ กลุ่มงาน และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๔๕ นาย
วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.สระแก้ว พบ พ.ต.อ.ธิดาพร คุ้มครอง นวท.(สบ๔) พฐ.จว.สระแก้ว และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.ตราด พบ พ.ต.อ.ศุภกฤษ ทองลิ่ม นวท.(สบ๔) พฐ.จว.ตราด และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร เคียรประเสริฐ นวท.(สบ๔)กคพ.ศพฐ.๘ พร้อมด้วยพล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔ ), พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดหลวงอรัญ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว
วันที่้ ๑๒ ก.พ.๖๓เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๒๓ จำนวน ๑๐๔ นาย ณ ศฝร.สพฐ.ตร.(ปึกเตียนจว.เพชรบุรี ) พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ.ให้การต้อนรับ โดยมี พ.ต.ต.หญิง สุธารัตน์ สีหะนาม นวท.(สบ๒) กอป.พฐก. และ ร.ต.อ.หญิง ชนิตภา กันทา นวท. (สบ1) กอป.พฐก. บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจนักวิทยาศาสตร์ จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร.ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตวท. ทุกนาย ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจ มีความพร้อมที่จะเป็นตำรวจนักวิทยาศาสตร์ ของ สพฐ.ตร. สำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ต้องเป็นตำรวจที่ดี มีคุณภาพ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป
วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ผบก.พฐก., ผบก.อก., ผบก.สฝจ., ผบก.ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บรรจง จันทน (มารดา พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล ผกก.ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.) ณ วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จว.ลพบุร
วันที่ ๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. รอง ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบช.สพฐ.ตร.(๔) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๒๕ นาย
วันที ๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาดิจิทัลเพื่อกระบวนการยุติธรรมในยุค ไทยแลนด์ ๔.๐" แก่ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. รอง ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผบช.สพฐ.ตร.(๔) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๒๕ นาย
วันที่ ๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบช.สทส. ได้บรรยายในหัวข้อ "การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์" แก่ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีต จตช. และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. บริหารงานบุคคล, พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๒๕ นาย
วันที่ ๖ ก.พ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีต จตช. และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. บริหารงานบุคคล ได้บรรยายในหัวข้อ "การสืบสวนสอบสวนกับงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ" แก่ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) โดยมี หัวหน้า ศพฐ.๑-๑๐, หัวหน้า พฐ.จว., ตัวแทนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๒๕ นาย
วันที่ ๔ ก.พ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.ราชบุรี พบ พ.ต.อ. หญิง ประสพศิลป์ สุดา นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐาน ในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๔ ก.พ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.ราชบุรี พบ พ.ต.อ. หญิง ประสพศิลป์ สุดา นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐาน ในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีเลือกตำแหน่งและมอบนโยบายแก่ นวท. บรรจุใหม่ ๑๐๐ อัตรา โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมพร้อมข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ทว. ชั้น ๑๓ อาคาร ๗
เบื้องหน้าเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของคดีสำคัญๆคือ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หน่วยงานที่”ปิดทองหลังพระ” “นักรบเสื้อฟ้า” ทีมงานของ สพฐ ตร ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ร้านทองในเขตพื้นที่ จว.ลพบุรี ทุกท่านรู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจทำงานอย่าง ทุ่มเท เสียสละ ในปฎิบัติหน้าที่ทั้งการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถานที่เกี่ยวข้องกับคดี เก็บรวบรวมวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี และนำมาตรวจพิสูจน์ตามที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนร้องขอ เพื่อนำผลการตรวจพิสูจน์ไปประกอบสำนวนการสอบสวน ซึ่งทุกท่านทั้งที่อยู่ในพื้นที่ปฎิบัติงาน ระดับ พฐ.จว และที่อยู่ในที่ตั้ง ศพฐ.พฐก เพื่อเตรียมตัวรอรับวัตถุพยานมาตรวจพิสูจน์ในห้องปฎิบัติการ ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเร่งรัดผลการตรวจพิสูจน์ ซึ่งทั้งในส่วนของการเก็บวัตถุพยาน และตรวจพิสูจน์วัตถุพยานที่เกี่ยวข้องทั้งวัตถุพยานที่เป็นวัตถุพยานที่มีมาก่อนเกิดเหตุ (ปลอกกระสุน) วัตถุพยานที่ได้ในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุที่มีการส่งมาตรวจพิสูจน์จำนวนมาก โดยเฉพาะปลอกกระสุนส่งมาตรวจเปรียบเทียบถึง 3 แสนปลอก ที่ ศพฐ 1 พฐก ศพฐ 2 และ 7 ซึ่งทุกท่านได้ปฎิบัติหน้าที่ในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์และดีเยี่ยม จนได้รับคำชมเชยจากท่าน ผบ.ตร.ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร และหน่วยปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทุกหน่วย ในวันแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา ทุกคนต่างให้การยอมรับในศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน สพฐ ตร และยังชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านด้วยครับ ดังนั้นจึงแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบและถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย พล.ต.อ. พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., และ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง เรื่องคดีปล้นร้านทองออโรร่า จว.ลพบุรี ซึ่งงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.
วันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑ ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.สระบุรี พบ พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สระบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย และได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้เดินทางพร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พ.ต.อ.หญิง บังอร คล้ายสกุล รอง ผบก.อก., พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก., พ.ต.อ. ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ ๕) พฐก., และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดงบประมาณ ทว. โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว., พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), ผบก. และผู้เเทนหน่วยงานที่มีที่ตั้งในส่วนกลาง ,ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง นวท.(สบ๑) จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), เข้าร่วมประชุมพร้อม พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., ผบก.พฐก, ผบก.ทว., ผบก.ทพ., ผบก.อต., ผบก.กม., ผบก.คพ., ผบก.งป., พตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร
วันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน อก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), และ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๔) เข้าร่วมประชุมพร้อม พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.รุ่งศักดิ์ สิริขจร ผบก.ประจำ สพฐ.ตร., รอง ผบก.,ผกก. และข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม พฐก.
วันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พ.ต.อ.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ นวท. (สบ.๕) พฐก., และ พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ ฟูปลื้ม นวท.(สบ.๔) กยส.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดกลุ่มงานตรวจยาเสพติด เข้าพบ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงาน ปปส. เพื่ออวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ และหารือแนวทางในการประสานงานและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ สำนักงาน ปปส. เขตดินแดง
วันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อม พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
วันที่ ๗ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท. วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและใช้ในราชการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ณ ศปก.สพฐ.ตร. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด มีความรู้ มีทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันขงจื่อ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๗ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย พล.ต.ท. วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ท. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช. สพฐ.ตร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง เรื่องผลการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับเหตุลอบยิงรถของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในการตรวจพิสูจน์ร่องรอยและวิถีกระสุนปืน ณ ลานสรัลนุช พฐก.
วันที่ ๖ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), ผบก.พฐก., ผบก.ทว., ผบก.อก., ผบก.สฝจ., ผบก. ประจำ และข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลาง ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ และตรวจเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานรอบเดือนที่ผ่านมาและมอบแนวทางในการขับเคลื่อนงาน แก่ข้าราชการตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รวมกำลังพล ๕๐๐ นาย ณ ลานสรัลนุช พฐก.
วันที่ ๓ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๒๒ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือ และการทะเบียนประวัติอาชญากร จำนวน ๙๗ นาย ณ สถาบันฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ต.ปึกเตียน จว.เพชรบุรี พบ พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธ์ุ รอง ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้การอบรมแก่ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำให้สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และข้าราชการตำรวจตามหลักสูตรดังกล่าว ยึดถือปฏิบัติดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอุดมการณ์ความเป็นตำรวจมืออาชีพ ยึดมั่นในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด
๒.ต้องมีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐาน โดยเฉพาะทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนอย่างเหมาะสม
๓. ต้องปฎิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและเสียสละ มีจิตใจรุกรบ เพื่อร่วมกันพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และทะเบียนประวัติอาชญากร ให้มีมาตรฐาน ของกระบวนการยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
๔.ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพิสูจน์ ให้สามารถสนับสนุนการทำงานของพนักงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ F-net เพื่อ เชื่อมโยงงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของทุกหน่วยงานในสังกัด ระบบ AFIS เพื่อตรวจสอบประวัติการกระทำผิดของผู้ต้องหาและประวัติบุคคลทั่วราชอาณาจักร เชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ งานทะเบียนประวัติอาชญากรของ ทว.กับ สพฐ ๑-๑๐
๕. พัฒนาและเสริมสร้างให้ ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องมีค่านิยมและยึดมั่นในการที่จะปกป้อง เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวและข้าราชการตำรวจในสังกัด
วันที่ ๓ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบ แนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.สมุทรสงคราม พบ พ.ต.อ.เชิดพงศ์ ชูกลิ่น นวท.(สบ .๔) พฐ.จว.สมุทรสงคราม และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
ันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศพฐ.๙ พบ พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เทียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.พัทลุง พบ พ.ต.อ.หญิงทัศนีย์ ขวัญพรหม นวท.(สบ๔) พฐ.จว.พัทลุง และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เทียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.สตูล พบ พ.ต.อ.ฐิติกร กัณฐตุริต นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สตูล และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นหมากพูลตั๊กแตนต้นไม้ประจำ จว.สตูล ณ ที่ทำการ พฐ.จว.สตูล จากนั้นให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดศพฐ.๑๐ พบ พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐ และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
ันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.นราธิวาส พบ พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พ.ต.อ.มานิตย์ ปานทอง นวท.(สบ๔) พฐ.จว.นราธิวาส และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ที่ทำการ พฐ.จว.นราธิวาส จากนั้นให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.๑๐ และ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.ปัตตานี พบ พ.ต.อ.นิวัฒน์ ฐิติพันธกุล นวท.(สบ๔) พฐ.จว.ปัตตานี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร.และ สพฐ.ตร. แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝั่งจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ ตร.เข้ารับพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ณ อาคาร ๑ ตร. โดย ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ฯ ผบ.ตร. ได้ให้พรปีใหม่และมอบนโยบายในการปฎิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ว่าหน่วยงาน สพฐ.ตร. มีความสำคัญต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างมากในปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานด้านปฏิบัติการในพื้นที่ ก็ว่าได้ เพราะภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ มีความสำคัญไม่แตกต่างไปจากหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่แต่อย่างใด เพราะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ทางคดีเกิดขึ้นจะเห็นข้าราชการตำรวจในสังกัดหน่วยงานนี้สวมเสื้อสีฟ้า และสวมชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุ ออกไปสถานที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมวัตถุพยานและนำวัตถุพยานไปตรวจพิสูจน์ ให้กับฝ่ายสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปประกอบแนวทางในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะให้ทราบถึงผู้กระทำความผิด และพยานหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ท่าน ผบ.ตร. จึงได้ตั้งฉายานามหน่วยงานนี้ว่า "นักรบ เสื้อสีฟ้า" เพราะเมื่อเหตุเกิดที่ใด ก็จะพบนักรบเสื้อสีฟ้าในที่เกิดเหตุทุกครั้ง จึงขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสพฐ.ตร. ทุกนาย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญด้านพิสูจน์หลักฐาน นิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ท่าน ผบ.ตร.รอง ผบ.ตร.และที่ปรึกษาพิเศษ ได้ให้พรให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.ทุกนาย ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๒ ระดับสารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจโดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต. ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), เข้าร่วมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ. ๑,๔,๖,๗,๘,๙ และข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน ๑๔๙ นาย ซึ่งโครงการมีการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และศึกษาดูงานด้านการพิสูจน์หลักฐานทั้ง ๘ กลุ่มงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ศึกษาดูงานทะเบียนประวัติอาชญากร และกล่าวรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา แล้วรับฟังนโยบายของหน่วย ณ ชั้น ๑๓ อาคารทะเบียนประวัติและอาชญากร
วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ของ ว่าที่ ร.ต.อ.ปรีชา แสงกระจ่าง รอง สว.(อก.) พฐ.จว.สุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๗ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดอินทราวาส ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พร้อมนี้ได้มอบเงินฌาปนกิจของ สพฐ.ตร. ให้กับครอบครัวของ ว่าที่ ร.ต.อ.ปรีชา แสงกระจ่าง เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.ฐิติพงษ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต. วินัย นุชชา ผบก.อก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำโดย ท่าน อุษา จิวะชาติ รองเลขาธิการฯ โดยมี พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยเยี่ยมชม กองทะเบียนประวัติอาชญากร และกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สวนหลวงพระราม ๘ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ ประกอบไปด้วย คุณ เชอเฮยา กาซี ผู้จัดการโครงการ คุณ สิริภา อนันตวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการ และตัวแทนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด ๕ ท่าน ได้เข้าพบ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว นวท. (สบ ๕) พฐก. และข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าเยี่ยมและหารือถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเยี่ยมชมกลุ่มงานตรวจเอกสารเพื่อความร่วมมือในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ สพฐ.ตร.
วันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย (INL) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา, คณะวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญจาก Florida International University (FIU) ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. และข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมในการประเมินเบื้องต้นเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.ตร. ทางด้านห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจ DNA และ Explosive ทั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อ ๆ ไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ สพฐ.ตร.
วันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พ.ต.ท หญิง สรัลนุช ชูกลิ่น นวท.(สบ ๓) กสก.พฐก. ณ วัดเสมียนนารี พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), ผบก.พฐก., ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมีอดีตผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจร่วมเป็นเกียรติในพิธี
วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการมอบรถยนต์ที่ได้รับการจัดสรรจาก ตร จำนวน ๒๐ คัน ให้กับกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. ,ศพฐ.และ พฐ .จว.ในสังกัด พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าร่วมงานส่งมอบโดยมี ผบก. หน.ศพฐ., รอง ผบก. หน.ศพฐ. และข้าราชการในสังกัด สพฐ.ตร. เป็นผู้รับมอบ ณ ลาน พฐก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าร่วมประชุมพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ. ๑,๔,๖-๙ , ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.ได้เข้าร่วมการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตร.
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒), พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ผบก.พฐก., ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ.ต.ท.หญิง สรัลนุช ชูกลิ่น นวท.(สบ๓) กสก.พฐก. ณ วัดเสมียรนารี โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ โดยมี พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผบก.ภ.จว.นครปฐม ร่วมนำการตรวจเยี่ยม พบ พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.๗ และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และสพฐ.ตร แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่การก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๗ แห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และกำชับเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นและถูกต้องตามระเบียบต่อไป
วันที่ ๒๔ พ.ย ๖๒ เวลา ๐๕.๔๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการ หัวหิน กรีน รัน มินิมาราธอน ๒๐๑๙ (Hua Hin Green Run) พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิรัช ทองไทย นวท.(สบ๔) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์และข้าราชการตำรวจในสังกัด, พ.ต.ท.มนวีร์ กลั่นบุศย์ รอง ผกก.ฝธร.บก.อก.สพฐ .ตร., พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ คชาชนม์ รอง ผกก. ฝทว.๗ ทว., ข้าราชการตำรวจติดตามจากส่วนกลาง และแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัวหิน, ปลัดเทศบาลนครหัวหิน, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้คณะผู้จัดมีวัตถุประสงค์หลักในการรณรงค์ สร้างความตระหนักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย ซึ่งภายในงาน มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรม WORA WANA HOTEL อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบ แนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสถาบันฝึกอบรม และวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สถาบันฝึกอบรมปึกเตียน) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ สฝจ.สพฐ.ตร พบ พ.ต.อ.หญิงสุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ๕) สฝจ.สพฐ.ตร.และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับการปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการ สฝจ.(ปึกเตียน) ห้องปฏิบัติงาน ห้องฝึกอบรม และห้องพักผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการฝึกอบรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานต่อไป
วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบ แนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด พฐ.จว.เพชรบุรี พบ พ.ต.ท.หญิง นิลรัตน์ นาคสุวรรณ์ นวท (สบ ๓) พฐ.จว.เพชรบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติราชการ หลักการ หลักคิด วิธีคิด ให้รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบและปลูกฝังจิตสำนึกของการมารับราชการตำรวจ โดยให้มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เน้นการทำงานเป็นทีม ต้องไม่มีความขัดแย้งภายในหน่วย มีระเบียบวินัย ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด มีความพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานให้มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้หน่วย ทำงานตามศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยและคนในหน่วย จากนั้น ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาหน่วย กลุ่มงานต่างๆ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานกลุ่มงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข และ ผกก.ฝงป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ Defense Threat Reduction Agency ผู้จัดอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและการพิสูจน์หลักฐานอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (DTRA) ซึ่งมีคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (Joint United States Military Advisory Group Thailand: JUSMAG THAI) โดย พ.ท. Michael Rupp ตำแหน่ง Indo-Pacific Command Division Chief เป็นผู้ประสานงาน การหารือในครั้งนี้ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดีทั้งสองฝ่าย จากนั้นได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและการพิสูจน์หลักฐานอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (DTRA) ณ ห้องปอมปาดัวร์ ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน บางรัก กทม.
วันที่ ๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และ มอบ แนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ พบ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ศรีเอี่ยม ผบก.ศพฐ.๓ และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร.
วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.สระบุรี   พบ พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ๔) หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จว.สระบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานยาเสพติด และตรวจสอบประวัติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี ผบ.ตร. และ สพฐ.ตร หลักการทำงาน ทั้งการครองตนครองคนและครองงาน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานตรวจการฝึกยุทธวิธีตำรวจและให้คำแนะนำในการฝึกแก่ข้าราชการตำรวจ สพฐ. ในสังกัดส่วนกลาง (รปจ.) โดยมี พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓),พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมรับชมการฝึกพร้อม ผบก.ในสังกัด สพฐ.ตร.,รอง ผบก.ศพฐ. ๑,๔,๖-๙ , ผกก.กพอ.,ผกก.ศขบ,ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ณ ลาน พฐก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม บก.อก.สพฐ.ตร.โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ จากนั้นมอบนโยบายการบริหารราชการโดยมีพล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระบบ FIDS (Forensic Integrated Database System) โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ,พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ,พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.ฯ ,พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ. พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. เเละข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท. วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. นำคณะผู้บริหารของ สพฐ.ตร. เข้าพบนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อแนะนำผู้บริหารของ สพฐ.ตร.และหารือแนวทางในการประสานงานการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส.เขตดินแดง กทม.
วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ จากนั้นได้นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ชมการสาธิตการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุจำลองและรับฟังบรรยายสรุปของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรนาท วงศ์พรหมชัย นวท.(สบ ๔)กอส.ศพฐ.๑๐ หัวหน้า ศบค.ศนต.จชต. วิทยากรในการฝึกสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศขบ .ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว นครนายก พบ พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส อิ่มพร หัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน จว.นครนายก และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้ตรวจสภาพอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์ในหน้างานที่รับผิดชอบของหน่วย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติในการไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานในคดี ปาระเบิดรีสอร์ท ในพื้นที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันที่ ๑๔ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับคณะสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) ประกอบด้วย คุณสตีเฟ่น ฟราย เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส ประจำกรุงเทพฯ ,คุณไซม่อน ลาลิค เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงาน สำนักงานกรุงเทพฯ ,คุณลีโอ ไมเคิล มองวิคิทซ์ หน่วย WTI นักวิเคราะห์ข่าวกรองอาชญากรรม (ด้านเทคนิค) และคุณซาแมนธา ทูมา พิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) โดยมี พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ ผกก.ศขบ.ร่วมให้การต้อนรับจากนั้นเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ครั้งที่ ๗ “ ระหว่าง ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จว.นครนายก และร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และศักยภาพของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด”
วันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.พร้อม พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.ตร.(๒),พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓),พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔),พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก.และ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว. ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ และตรวจเครื่องแต่งกาย ข้าราชการตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รวมกำลังพล ๕๐๐ นาย ณ ลานกิจกรรม พฐก.
วันที่ ๒ ต.ค.๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย (INL)จากสถานทูตอเมริกา ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ.และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีกับ ผบช.สพฐ.ตร. ที่เดินทางมารับตำแหน่ง โดยคณะประกอบด้วย ๑. คุณเจนนี่ มันเฮโน่น (หัวหน้า) ๒. คุณปาลีรัตน์ ศรีศาสนรัตน์ ๓. คุณอาภา กิจกำแหง โดยหัวหน้าคณะได้สรุปผลงานที่ได้ร่วมมือกันในรอบปีที่ผ่าน และงานที่จะดำเนินการต่อในปีนี้และมีเรื่องขอความร่วมมือ ร่วมกัน ดังนี้ ๑. ขอ commitment งาน [email protected] phase ๒ - ISO ๑๗๐๒๕ Lab Accreditation ๒ lab (DNA และ Explosive) ๓ location (กทม. ศูนย์ ๑ และศูนย์ ๑๐) - Online courses ๒. เสนอ Explosive/IED exchage program ๓.หารือในเรื่องจะจัดสัมมนา หรือ workshop ในเรื่อง ASEAN Police Forensic Network. ๔.ขอรับทราบแนวทางการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.ตร.เพื่อจะให้นำไปประกอบพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป
วันที่ ๑ ต.ค.๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่โดย พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร.(ใหม่) รับมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์ฐานตำรวจ จาก พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. รักษาราชการแทน ผบช.สพฐ.ตร. เป็นผู้ส่งมอบ โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้แสดงความขอบคุณกำลังพลที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานให้กับหน่วยจนทำให้หน่วยเป็นหลักประกันความยุติธรรม ด้านพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจ ที่มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการการปฎิบัติงาน การพัฒนาหน่วย และบริหารจัดการหน่วยงาน สพฐ.ตร. ให้เป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน ทั้งการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บพยานหลักฐาน และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม


หน้า 1/หน้า 2

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์